Kultura komunikacije

oktobar-decembar 2012.

Upoznavanje s kategorijama pdf file

septembar-decembar 2013.

Upoznavanje s lambda-računom pdf file
Program za običnu apstrakciju zip file
Program za relevantnu apstrakciju rar file