Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA APRIL 2014.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 9. april 2014. u 18 casova, sala 301f:
Dejan Urosevic, Matematicki fakultet, Univerzitet u Beogradu
MIKROTALASNO POZADINSKO ZRACENjE

Rezime. U prvom delu ovog predavanja ce biti objasnjeno kako nastaje Mikrotalasno pozadinsko zracenje i kako je prvi put detektovano. U nastavku ce biti reci o nekoliko projekata koji su doprineli boljem razumevanju Univerzuma kao celine, a iz direktnih posmatranja Mikrotalasnog pozadinskog zracenja, sa posebnim osvrtom na nedavno zavrsenu misiju PLANCK.Sreda, 16. april 2014. u 18 casova, sala 301f:
Djordje Musicki, Matematicki institut SANU
NOETHER-INA TEOREMA ZA NEKONZERVATIVNE SISTEME U KVAZIKOORDINATAMA

Rezime. LINKSreda, 30. april 2014. u 18 casova, sala 301f:
Dusan Zorica, Matematicki institut SANU
PRINUDNE OSCILACIJE SISTEMA: TELO I VISOKOELASTICNI STAP

Rezime. Proucavace se prinudne oscilacije sistema koji se sastoji od tela i viskoelasticnog stapa, mase uporedive sa masom tela. Viskoelasticni stap je jednim svojim krajem ucvrscen za nepokretni zid, dok se na njegovom drugom kraju nalazi telo, koje se krece translatorno i na koje deluje prinudna sila. Viskoelasticni stap je modeliran linearnom konstitutivnom jednacinom koja sadrzi frakcione izvode rasporedjenog reda. Sistem parcijalnih diferencijalnih jednacina celobrojnog i frakcionog reda, koji opisuje talasno kretanje u stapu, kao i oscilacije tela, resavan je metodom Laplasove transformacije, a resenja su data u obliku konvolucije prinudne sile i jezgra resenja. Dati su i numericki primeri. Prikazani rezultati su dobijeni u saradnji sa akademikom Teodorom Atanackovicem i akademikom Stevanom Pilipovicem.
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU