Diskretna matematika

2011/12, 2RA, 2RB, 2LA, 2LB, 2MNVA, 2MNVB

Rezultati

Januarski rok

Usmeni januar 2012. za LR i MNV: svi studenti koji imaju ukupno (kolokvijumi, seminarski, pismeni) bar 15 poena su pozvani na usmeni ispit.
Termin: 2. 2. 2012. u 12h u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, III sprat, soba 301

Predavanja: Zoran Ognjanović

Lokacija predavanja:
Termini predavanja: Skripta sa predavanja (draft, 28. 11. 2011.)

Vežbe

Pravila ocenjivanja

Literatura