Teorija algoritama, jezika i automata

2007/08

Termin predavanja: petak, 12-14h, sala 706
Vežbe: Angelina Ilić


Knjiga: Zoran Ognjanović, Nenad Krdžavac, Uvod u teorijsko računarstvo, FON, Beograd, 2004.

Slajdovi sa predavanja TAJA A (17. 12. 2007.)

Ispiti

Kolokvijumi

TAJA B

Seminarski

Teme za seminarski

Pravila ocenjivanja TAJA A

Predlog ocena TAJA A

Pravila ocenjivanja TAJA B