Teorija izračunljivosti

2009/10, 3Ia

Termin predavanja: utorak, 10-13h, sala 718
Predavanja: Zoran Ognjanović
Vežbe: Angelina Ilić


Knjiga: Zoran Ognjanović Nenad Krdžavac, Uvod u teorijsko računarstvo, FON, Beograd, 2004.

Slajdovi sa predavanja TAJA A (17. 12. 2007.)

Pravila ocenjivanja

Seminarski

Poeni
Prezentacije seminarskih

Kolokvijumi

Rezultati prvog kolokvijuma
Rezultati drugog kolokvijuma

Ispiti

Predlog ocena - januar 2010.