Мисија

Безбедност, поверење и приватност су опште препознати као кључни атрибути који омогућују да све добробити које доноси дигитални простор не постану и отворена врата за злонамерне активности које могу да доведу до катастрофалних последица.

 

Центар треба да допринесе и следећем:

  • процесу решавања проблема безбедности и приватности у дигиталном простору зарад добробити грађана Србије;
  • стимулисању научне заједнице Србије да решава проблеме који су истовремено:

(1) унутар светских академских приоритета,

(2) помажу решавању проблема свакодневног живота и

(3) имају потенцијал за развој пословних активности у националним и међународним оквирима.  

 

Сагласно наведеном посебмо се указује на следеће.

 

Безбедност и Приватност у дигиталном простору

Безбедности у дигиталном простору је препозната као један од кључних захтева.  Приватност јесте право и потреба сваког појединца, али појединац сам не може адекватно да заштити своју приватност зато што су простори угрожавања приватности и у различитим инфраструктурним системима у дигиталном (сајбер) простору (телекомуникациони, здравствено-медицински, системи државних органа или пословни системи, на пример), који су ван директне контроле појединца а могу бити исходиште за угрожавање грађана.

Приватност и заштита у дигиталном простору јесу много слојевитији и у суштини значајнији него у нашем реалном простору зато што:

- приватност и безбедност у дигиталном простору могу да буду угрожавани на много више нацина,

- последице ових угрожавања могу да буду много теже а истовремено и теже детектабилне.

 

 

Безбедност и Приватност у дигиталном простору и нове технологије

Стално увећавање дигиталног простора и активности у њему намеће нове изазове остваривања безбедности и приватности. Постоји стална утакмица између метода за угрожаванје безбедности и приватности и усавршавања метода за остваривање ових, за дигитални протор и активности у њему, кључних атрибута.

Сагласно наведеном, посебни циљеви центра укључују:

- интензивирање научно-истраживачког рада у домену сајбер безбедности и застите приватности због: (а) националних потреба, (б) укључивања у међународно веома актуелан правац истраживања и (в) зато што је научно-истраживачки рад у овој области од директног значаја за практичне примене;  

- успостављање мултидисциплинарних научно-истраживачких пројеката са директним применама за унапређење безбедности и заштите приватности код нас и за међународну сарадњу у области сајбер приватности и безбедности.

 

 

Безбедност и Приватност у дигиталном простору и дигитална економија

Дигитални простор без механизама за остваривање безбедности и заштиту приватности  постаје "дигитална џунгла" и отворени простор за различита злонамерна деловања са  последицама које угрожавају и ентитете и системе и појединце али и пословне активности.

Безбедност и саштита приватности свих грађана у дигиталном простору јесу и простор за развијање елемената дигиталне економије којима се стварају средства и услуге. Неспорно је да у домену стварања производа и пружања услуга за безбедност и заштиту приватности у дигиталном протору постоји и могућност за нашу партиципацију у овом делу дигиталне економије у националним и међународним оквирима као и за примену наших истраживачких резултата у напредним комерцијалним решењима.