SYM-OP-IS 2003
Herceg Novi, hotel Plaža od 30. septembra do 03. oktobra 2003. godine
 

        Home  |  Datumi  |  Informacije  |  Program rada  |  Autori-radovi |  Odbori  |  Organizatori  |  Sponzori  |  Kontakt  |  Prijava |   Uputstvo za radove

A   B   C   Ć   Č   D     Đ   E  F   G   H   I   J   K   L   Lj   M   N   Nj   O   P   R   S   Š   T   U   V   W   Z   Ž  
Početno slovo prezimena Ime i Prezime Naslov rada Sekcija Status rada
A Jasna Soldić- Aleksić UPRAVLJANJE ODNOSOM SA KUPCIMA I PRETRAŽIVANJE PODATAKA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Edoardo Amaldi THE MINIMUM FUNDAMENTAL CYCLE BASIS PROBLEM: A NEW HEURISTIC BASED ON EDGE SWAPS KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Mokhtar Amami APPLICATIONS OF A SPECIAL POLYNOMIAL CLASS OF TSP KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Marko Andrejić DNEVNO KOMANDOVANJE VOJNE PRIMENE referat
  Bisera Andrić MODELIRANJE SISTEMA PLANIRANJA U DUGA HOLDING IBL MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Nenad Aničić PREDUSLOVI I PRINCIPI ELEKTRONSKOG UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM, ELEKTRONSKA KOLABORACIJA MENADŽMENT referat
  Tatjana Rakonjac Antić UPRAVLJANJE RIZIKOM PRI FORMIRANJU CENA AKCIJA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU UPRAVLJANJE RIZIKOM referat
  Anatoly Antipin EXTRAGRADIENT APPROACH TO SOLUTION OF EQUILIBRIUM AND GAME PROBLEMS MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Aram Artjunov O USLOVIMA DRUGOG REDA U ABNORMALNIM EKSTREMALNIM PROBLEMIMA MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
B Jelena Jovanović Babić INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA KLIJENTIMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Marko Backović MODEL BERZANSKE IGRE EKONOMSKI MODELI I EKONOMETRIJA referat
  Dejan Bajić O MOGUĆNOSTIMA PRIMENE TESTOVA SLUČAJNOSTI U EVALUACIJI MEHANIZAMA ZAŠTITE SAVREMENIH INFORMACIONIH SISTEMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Đorđe Baljozović NEKI REZULTATI MONTE CARLO SIMULACIJE U VEZI SA PITMANOVIM KORITERIJUMOM STATISTIČKI MODELI referat
  Miroljub Banković UPRAVLJANJE PORUDžBINAMA KUPACA KAO ELEMENT LOGISTIČKOG KONTROLINGA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM I ZALIHAMA referat
  Nenad Banjac RAZVOJ BAZA PODATAKA O GEOLOŠKIM RADOVIMA RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Milanka Batinić RANGIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MESTO VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA referat
  Sanja Bauk FAZI VIŠEKRITERIJUMSKO ODLUČIVANJE U IZBORU PREFERENTNOG PRAVCA PLOVLJENJA VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA referat
  Sanja Bauk STFT ITERATIVNA PROCEDURA ZA PROCJENU VJEROVATNOĆE DOLAZAKA KLIJENATA U SLUČAJU M/M/1 REDA VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA referat
  Ivana Berković KOMPRESIJA SLIKE SA KORIŠĆENJEM NEURONSKIH MREŽA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Rade Biočanin ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE PRI HEMIJSKIM UDESIMA U TRANSPORTU EKOLOGIJA referat
  Rade Biočanin NUKLEARNI, HEMIJSKI I BIOLOŠKI TERORIZAM U SAVREMENIM MEĐUNARODNIM ODNOSIMA EKOLOGIJA referat
  Marko Bošković PREDLOG REALIZACIJE SOFTVERA ZA ANALIZU PETRI-MREŽA U DISTRIBUIRANOM OKRUŽENJU INFORMACIONI SISTEMI referat
  Olgica Bošković PIRSON-OV KOEFICIJENT KONTIGNECIJE - STATISTIČKA ZNAČAJNOST DOBIJENIH REZULTATA STATISTIČKI MODELI referat
  Slavko Božilović MENADžMENT U GRAĐEVINARSTVU - ASPEKTI IZVOĐENJA RADOVA, DOKUMENTACIJA I SOFTVERSKE PODRŠKE MENADžMENT referat
  Jack Brimberg APPLICATIONS OF A SPECIAL POLYNOMIAL CLASS OF TSP KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Dragoljub Brkić TREND SREDNJE VREDNOSTI I GRANICE VARIJACIJE SLUČAJNE PROMENLJIVE STATISTIČKI MODELI referat
  Vesna Spasojević Brkić PRIMENA ALATA KVALITETA U PREDUZEĆIMA MOTORSKE INDUSTRIJE MENADžMENT referat
  Marina Bukavac RAZVOJ BAZA PODATAKA O GEOLOŠKIM RADOVIMA RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
C Jovanka Cekić PRIMENA RUP METODOLOGIJE U RAZVOJU INFORMACIONIH SISTEMA ZASNOVANIH NA WEB SERVISIMA I J2EE TEHNOLOGIJI INFORMACIONI SISTEMI referat
  Teodor Gabriel Crainic BENCHMARKING SCHEDULING ALGORITHMS KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Zagorka Lozanov - Crvenković FINANSIJSKI DERIVATI U ČIJOJ SU OSNOVI INOSTRANE VALUTE FINANASIJE I BANKARSTVO referat
  Zagorka Lozanov - Crvenković POKAZATELJI PONAŠANJA CENA OPCIJA FINANASIJE I BANKARSTVO referat
  Dragoš Cvetković GENERALISANI GRAF KRATKIH GRANA ZA PROBLEME KOMBINATORNE OPTIMIZACIJE KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Janko Cvijanović PRIMENA ALATA KVALITETA U PREDUZEĆIMA MOTORSKE INDUSTRIJE MENADžMENT referat
Č Mirjana Čangalović METODA PROMENLJIVIH OKOLINA U GLOBALNOJ OPTIMIZACIJI MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Milutin Čupić SOFTVER ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU U VIRTUALNIM TIMOVIMA EKSPERTNI SISTEMI I PODRŠKA ODLUČIVANJU referat
D Slobodan Dajović O PROBLEMU OPTIMALNOG UPRAVLJANJA ZA DIFERENCIJALNE NEJEDNAČINE MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Tatjana Davidović A MATHEMATICAL PROGRAMMING FORMULATION FOR THE MULTIPROCESSOR SCHEDULING PROBLEM WITH COMMUNICATION DELAYS MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Tatjana Davidović BENCHMARKING SCHEDULING ALGORITHMS KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Predrag Dašić ODREĐIVANJE I OCENA ZAVISNOSTI VISKOZITETA I VREMENA PRI SINTEZI DUGOULJNE ALKIDNE SMOLE EPOAL 3065 STATISTIČKI MODELI referat
  Ratko Dejanović APSTRAKCIJE ZA DIZAJN APLIKACIJA SA DISKONEKCIJOM INFORMACIONI SISTEMI referat
  Boris Delibašić SOFTVER ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU U VIRTUALNIM TIMOVIMA EKSPERTNI SISTEMI I PODRŠKA ODLUČIVANJU referat
  Milica Delić DEMOGRAFSKA STAROST STANOVNIŠTVA OPŠTINA CENTRALNE SRBIJE, VOJVODINE I CRNE GORE STATISTIČKI MODELI referat
  Nedeljko Divjak IS PISARNICE - TROSLOJNA INTERNET APLIKACIJA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Alen Dobrić UTVRĐIVANJE CENA OPCIJA U USLOVIMA RIZIKA UPRAVLJANJE RIZIKOM referat
  Branislav Dragović POVEZIVANJE POGONSKE JEDINICE I TOVARNOG PROSTORA U TRANSPORTU TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Milan Dražić METODA PROMENLJIVIH OKOLINA U GLOBALNOJ OPTIMIZACIJI MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Mikica Drenovak MODELI DEKURZIVNIH RENTI SA NEPREKIDNIM NAČINOM KAPITALISANJA FINANASIJE I BANKARSTVO referat
  Miroslav Drenovak MODELI DEKURZIVNIH RENTI SA NEPREKIDNIM NAČINOM KAPITALISANJA FINANASIJE I BANKARSTVO referat
  Miroslav Drenovak MODELI DEKURZIVNOG NAČINA ULAGANJA SA NEPREKIDNIM KAPITALISANJEM FINANASIJE I BANKARSTVO referat
  Đorđe Dugošija MAJORIZACIJA I LINEARNO PROGRAMIRANJE MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
Nenad Džagić UPRAVLJANJE SISTEMOM OSNOVNOG ODRŽAVANJA VOJNE PRIMENE referat
Đ Nenad Đajić MATEMATIČKI MODEL ENERGETSKOG BILANSA TOPLIFICIRANOG I GASIFICIRANOG GRADA ENERGETIKA referat
  Goran Đorđević KOMPARATIVNA ANALIZA PERFORMANSI IDEA I AES SIMETRIČNIH ALGORITAMA IMPLEMENTIRANIH NA SIGNAL PROCESORIMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Dragan Đorić IZBOR GARCH MODELA STOHASTIČKI MODELI I VREMENSKE SERIJE referat
  Emilija Nikolić Đorić IZBOR GARCH MODELA STOHASTIČKI MODELI I VREMENSKE SERIJE referat
  Boban Đorović MODEL ORGANIZACIONIH PROMENA U VOJNOJ SAOBRAĆAJNO TRANSPORTNOJ ORGANIZACIJI VOJNE PRIMENE referat
  Dragan Đuričić FAZI OCENA RUKOVODEĆEG TIMA MENADžMENT referat
  Dragan Đukić ANALIZA UTICAJA SNABDEVENOSTI REZERVNIM DELOVIMA NA ISPRAVNOST BORBENIH VOZILA U BORBENIM DEJSTVIMA VOJNE PRIMENE referat
  Radomir Đukić UPRAVLJANJE PROCESIMA U FUNKCIJI VOJNE LOGISTIKE VOJNE PRIMENE referat
  Vladeta Đukić NUKLEARNI, HEMIJSKI I BIOLOŠKI TERORIZAM U SAVREMENIM MEĐUNARODNIM ODNOSIMA EKOLOGIJA referat
  Biljana Đurašinović PREDLOG REALIZACIJE SOFTVERA ZA ANALIZU PETRI-MREŽA U DISTRIBUIRANOM OKRUŽENJU INFORMACIONI SISTEMI referat
  Zlata Đurić MODELI DEKURZIVNIH RENTI SA NEPREKIDNIM NAČINOM KAPITALISANJA FINANASIJE I BANKARSTVO referat
E Milorad Eskić UPRAVLJANJE PORUDŽBINAMA KUPACA KAO ELEMENT LOGISTIČKOG KONTROLINGA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM I ZALIHAMA referat
  Zoran Eremija INFORMACIONA PODRŠKA PLANIRANJU NASTAVE U SREDNJOJ ŠKOLI INFORMACIONI SISTEMI referat
  Zoran Eremija PRIKAZ RAZVOJA INFORMACIONOG PODSISTEMA PRETPLATA RTS INFORMACIONI SISTEMI referat
F Luka Filipović PRIMENA SLUĆAJNIH BROJEVA U ODREĐIVANJU STABILNOSTI SISTEMA Ω(pij) STOHASTIČKI MODELI I VREMENSKE SERIJE referat
  Vladimir Filipović WEB SERVIS ZA PARALELNE EVOLUTIVNE ALGORITME KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
G Gordana Gajić MATEMATIĆKA ANALIZA POKAZATELJA UNUTRAŠNJE EROZIJE KOD INTEGRANULARNO POROZNOG TLA RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Dragan Gašević IMPLEMENTACIJA INVERZNOG INžENJERSTVA XML SCHEMA-E U UML MODEL ZASNOVANA NA MDA KONCEPTIMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Danijela Gladović NOVI FAZI MODEL ZA UPRAVLJANJE GLOBALNIM LANCEM SNABDEVANJA SOFT COMPUTING referat
  Pavle Gladović UPRAVLJANJE PORUDžBINAMA KUPACA KAO ELEMENT LOGISTIČKOG KONTROLINGA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM I ZALIHAMA referat
  Miroslav Glišić OPTIMIZACIJA VREMENA ZA POSTAVLJANJE ELEMENATA RADIO-CENTRA PRIMENOM MAĐARSKE METODE RASPOREĐIVANJA VOJNE PRIMENE saopštenje
  Nataša Gojgić INFORMACIONA PODRŠKA PLANIRANJU NASTAVE U SREDNJOJ ŠKOLI INFORMACIONI SISTEMI referat
  Alexander Golikov APPLICATION OF NEWTON AND AUGMENTED LAGRANGIAN METHODS TO LINEAR PROGRAMMING MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Snežana Grk STATISTIČKI MODELI NA FINANSIJSKOM TRžIŠTU STATISTIČKI MODELI referat
  Jelena Grmusa EXPLOITING SEMANTICS FOR WEB SERVICES INFORMACIONI SISTEMI referat
  Jelena Grmuša INDEKSIRANJE WEB STRANICA S OBZIROM NA SEMANTIKU INFORMACIONI SISTEMI referat
  Robert Groat PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH YIELD AND TURNOVER RISK MANAGEMENT referat
  Slobodan Guberinić ODREĐIVANJE OPTIMALNOG UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJEM PRIMENOM METODA NELINEARNE OPTIMIZACIJE TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Slobodan Guberinić OPTIMALNO UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJEM NA SIGNALISANOJ RASKRSNICI:STRUKTURNA OGRANIĆENJA TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Nebojša Gvozdenović MODELI ZA RASPOREĐIVANJE VOZILA I LJUDSTVA U JGSP NOVI SAD TRANSPORT I SAOBRAćAJ referat
H Miroslav Havram IMPLEMENTACIJA INVERZNOG INžENJERSTVA XML SCHEMA-E U UML MODEL ZASNOVANA NA MDA KONCEPTIMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Dane Hinić IMPLEMENTACIJA INVERZNOG INžENJERSTVA XML SCHEMA-E U UML MODEL ZASNOVANA NA MDA KONCEPTIMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Miroslav Hudec FAZIFIKACIJA STATISTIČKIH POKAZATELJA O OPŠTINAMA I GRADOVIMA SLOVAČKE REPUBLIKE SOFT COMPUTING referat
I Dubravka Ilić KOMPRESIJA SLIKE SA KORIŠĆENJEM NEURONSKIH MREŽA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Ljubinko Ilić STABILIZACIJA NA ZEMLJOTRESIMA UGROŽENIM PODRUČJIMA PRIMENOM KOLUBARSKE METODE EKOLOGIJA referat
  Željko Ivanović MODELIRANJE I SIMULACIJE RADA TERMINALA ZA TEČNE TERETE LUKE BAR TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Dejan Ivezić MATEMATIČKI MODEL ENERGETSKOG BILANSA TOPLIFICIRANOG I GASIFICIRANOG GRADA ENERGETIKA referat
J Goran Jakupović SEKUNDARNI REGULATOR SNAGE I FREKVENCIJE EES ZASNOVAN NA FAZI LOGICI ENERGETIKA referat
  Valentina Janev INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA KLIJENTIMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Radomir Janković SIMULACIJA UČINKA DEJSTVA GLAVNOG ORUĐA PO PROTIVNIĆKOM TENKU VOJNE PRIMENE referat
  Slobodanka Janković FINANASIJSKI DERIVATI U ČIJOJ SU OSNOVI INOSTRANE VALUTE FINANSIJE I BANKARSTVO referat
  Slobodanka Janković POKAZATELJI PONAŠANJA CENA OPCIJA FINANASIJE I BANKARSTVO referat
  Vladimir Janković PONOVNI SUSRET SA IMPLICITNOM FUNKCIJOM OPTIMALNO UPRAVLJANJE referat
  Milan Jelisavac TRANSLACIJA ADRESE U ADRESNI KOD TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Zlatan Jeremić PRISTUP ISTRAžIVANJU EFIKASNOSTI ARTILJERIJSKE VATRENE PODRŠKE U BORBENIM DEJSTVIMA VOJNE PRIMENE referat
  Vesna Jevtić THE SIMULATION OF THE BASIC CLARK'S ACTIVITY THROUGH NETWORK SIMULACIJA referat
  Milena Josipović ENERGETSKA EFIKASNOST BTO KOMPLEKSNOG POVRŠINSKOG KOPA GLINE MAJDAN III RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Milena Josipović VREMENSKA EFIKASNOST BTO KOMPLEKSNOG POVRŠINSKOG KOPA GLINE MAJDAN III RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Đurica Jovanov VARIJACIONE NEJEDNAČINE SA PARAMETROM MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Boško Jovanović O NEKIM GRANIČNIM PROBLEMIMA KOJE SADRŽE KONCENTRISANE VELIČINE MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Lara Jovanović TARGET - ELEKTRONSKI SISTEM PLAĆANJA U EVROPSKOJ UNIJI FINANASIJE I BANKARSTVO referat
  Marina Jovanović PRIMENA SM@RT MODELA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU INFORMACIONI SISTEMI referat
  Milan Jovanović O SVOJSTVIMA MEŠOVITIH RASPODELA U VEZI SA EKSTREMNIM VREDNOSTIMA STATISTIČKI MODELI referat
  Slobodan Jovanović PRIKAZ RAZVOJA INFORMACIONOG PODSISTEMA PRETPLATA RTS INFORMACIONI SISTEMI referat
K Milica Kalić DISTRIBUCIJA KONTEJNERA U SLUČAJU POSTOJANJA ZONSKOG TARIFNOG SISTEMA TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Milica Kalić PROJEKTOVANJE OPERATIVNOG DNEVNOG REDA LETENJA:PRIMER JAT AIRWAYS TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Ljiljana Kašćelan KONCEPTUALNI MODEL DSS-a U SANACIONOM MENADŽMENTU EKSPERTNI SISTEMI I PODRŠKA ODLUČIVANJU referat
  Vladimir Kašćelan REGISTRACIJA PROMJENE VLASNIŠTVA U PROCESU PRIVATIZACIJE FINANSIJE I BANKARSTVO referat
  Milorad Kilibarda MODELIRANJE STEPENA SATISFAKCIJE KORISNIKA LOGISTIČKIH USLUGA TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Milivoje Klarin PRIMENA ALATA KVALITETA U PREDUZEĆIMA MOTORSKE INDUSTRIJE MENADŽMENT referat
  Kap Hwan Kim DISTRIBUCIJA KONTEJNERA U SLUČAJU POSTOJANJA ZONSKOG TARIFNOG SISTEMA TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Jelena Kočović UTVRĐIVANJE CENA OBVEZNICA U USLOVIMA RIZIKA KAMATNE STOPE UPRAVLJANJE RIZIKOM referat
  Mihailo Kočović KONFLIKTI IZMEĐU POSTOJEĆIH METODA OCENE EFEKTIVNOSTI INVESTICIONIH PROJEKATA FINANSIJE I BANKARSTVO referat
  Ephraim Korach APPLICATIONS OF A SPECIAL POLYNOMIAL CLASS OF TSP KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Zdravko Kordić APSTRAKCIJE ZA DIZAJN APLIKACIJA SA DISKONEKCIJOM INFORMACIONI SISTEMI referat
  Saja Kosanović REALIZACIJA PROJEKATA U GRAĐEVINARSTVU MENADžMENT referat
  Mitar Kovač PRISTUP ISTRAžIVANJU EFIKASNOSTI ARTILJERIJSKE VATRENE PODRšKE U BORBENIM DEJSTVIMA VOJNE PRIMENE referat
  Ivana Kovačević SISTEM NAGRAĐIVANJA U TIMOVIMA SA RAVNOPRAVNIM ČLANOVIMA MENADžMENT saopštenje
  Milena Kovačević KONFLIKTI IZMEĐU POSTOJEĆIH METODA OCENE EFEKTIVNOSTI INVESTICIONIH PROJEKATA FINANSIJE I BANKARSTVO referat
  Milena Kovačević UPRAVLJANJE RIZIKOM PRI FORMIRANJU CENA AKCIJA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU UPRAVLJANJE RIZIKOM referat
  Vera KovačevićVujičić METODA PROMENLJIVIH OKOLINA U GLOBALNOJ OPTIMIZACIJI MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Biljana Krasavac KOMPARATIVNA ANALIZA PERFORMANSI MODELA PREDVIĐANJA I SISTEMU DIREKTNOG MARKETINGA STATISTIČKI MODELI referat
  Jozef Kratica GENETSKI ALGORITAM ZA PSAT KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Jozef Kratica WEB SERVIS ZA PARALELNE EVOLUTIVNE ALGORITME KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Slobodan Krčevinac OBJEKTNO-ORIJENTISANO LOGIČKO PROGRAMIRANJE SA OGRANIČENJIMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Gradimir Krstić REALIZACIJA PROJEKATA U GRAĐEVINARSTVU MENADžMENT referat
  Darko Krulj SOFTVER ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU U VIRTUALNIM TIMOVIMA EKSPERTNI SISTEMI I PODRŠKA ODLUČIVANJU referat
  Đuro Kutlača IZGRADNJA NIS SRBIJI - SKICA JEDNOG KONCEPTA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ referat
  Đuro Kutlača NIS U ZEMLJAMA OECD - PRIMERI DOBRE PRAKSE ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ referat
  Marija Kuzmanović TRADICIONALNA CONJOINT ANALIZA KROZ PRIMERE STATISTIČKI MODELI referat
L Hokan Landberg ODREĐIVANJE OPTIMALNOG REDOSLEDA UKLJUČIVANJA i ISKLJUČIVANJA TOPLANA U DALJINSKOM GREJANJU BEOGRADA ENERGETIKA referat
  Miloš Lazarević PRIMENA TEORIJE IGARA I PRINCIPA ELEKTRONSKE POSLOVNE KOLABORACIJE U TRŽIŠNOM POSLOVANJU MENADžMENT referat
  Saša Lazarević KORELACIJA JEDNAKOSTI, HEŠINGA I NASLEđIVANJA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Bratislav Lazić ODREĐIVANJE OPTIMALNOG UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJEM PRIMENOM METODA NELINEARNE OPTIMIZACIJE TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Bratislav Lazić OPTIMALNO UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJEM NA SIGNALISANOJ RASKRSNICI:STRUKTURNA OGRANIĆENJA TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Rade Lazović POJEDNOSTAVLJENJE NUMERIĆKIH ALGORITAMA U PROBLEMU GEOMETRIJSKOG PROGRAMIRANJA MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Danica Lečić PREDUSLOVI I PRINCIPI ELEKTRONSKOG UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM, ELEKTRONSKA KOLABORACIJA MENADŽMENT referat
  Duško Letić GENERAIZOVANA VEROVATNOĆA ZASNOVANA NA SINTAKTIČKI STRUKTUIRANOJ I SEMANTIČKO KONVEKSNOJ (S3K) LOGICI SOFT COMPUTING referat
  Duško Letić THE SIMULATION OF THE BASIC CLARK'S ACTIVITY THROUGH NETWORK SIMULACIJA referat
  Chang Li PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH YIELD AND TURNOVER RISK MANAGEMENT referat
  Leo Liberti THE MINIMUM FUNDAMENTAL CYCLE BASIS PROBLEM: A NEW HEURISTIC BASED ON EDGE SWAPS KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
M Nelson Maculan A MATHEMATICAL PROGRAMMING FORMULATION FOR THE MULTIPROCESSOR SCHEDULING PROBLEM WITH COMMUNICATION DELAYS MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Nelson Maculan THE MINIMUM FUNDAMENTAL CYCLE BASIS PROBLEM: A NEW HEURISTIC BASED ON EDGE SWAPS KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Francesco Maffioli THE MINIMUM FUNDAMENTAL CYCLE BASIS PROBLEM: A NEW HEURISTIC BASED ON EDGE SWAPS KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Georgij Magaril-Iljajev OPTIMALNO REKONSTRUISANJE FUNKCIJA I NJIHOVIH IZVODA NA OSNOVU NETAČNO ZADATOG SPEKTRA MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Radojka Maletić STANDARDIZOVANI REGRESIONI KOEFICIJENTI U BILOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA STATISTIČKI MODELI referat
  Vladimir Mandić MODELI ZA RASPOREĐIVANJE VOZILA I LJUDSTVA U JGSP NOVI SAD TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Vladislav Maraš POVEZIVANJE POGONSKE JEDINICE I TOVARNOG PROSTORA U TRANSPORTU TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Boban Marinković O KODODMENU NEKIH INTEGRALNIH FUNKCIONALA MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Zoran Marjanov INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA KLIJENTIMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Radovan Maksić UPRAVLJANJE PROCESIMA U FUNKCIJI VOJNE LOGISTIKE VOJNE PRIMENE referat
  Aleksandar Marković SEMNET - OBRAZOVNI SOFTVER ZA RAZVOJ SEMANTIČKIH MREŽA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Milan Marković KOMPARATIVNA ANALIZA PERFORMANSI IDEA I AES SIMETRIČNIH ALGORITAMA IMPLEMENTIRANIH NA SIGNAL PROCESORIMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Milan Martić DVOFAZNE DEA ZA PROCENU EFIKASNOSTI EKONOMSKI MODELI I EKONOMETRIJA referat
  Milan Martić MODELIRANJE SISTEMA PLANIRANJA U DUGA HOLDING IBL MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Jelena Martinović TRŽIŠTE NEKRETNINA I TRŽIŠTE AKCIJA - UZROČNE VEZE EKONOMSKI MODELI I EKONOMETRIJA referat
  Milan Merkle FINANSIJSKI DERIVATI U ČIJOJ SU OSNOVI INOSTRANE VALUTE FINANSIJE I BANKARSTVO referat
  Milan Merkle NEKI REZULTATI MONTE CARLO SIMULACIJE U VEZI SA PITMANOVIM KORITERIJUMOM STATISTIČKI MODELI referat
  Milan Merkle POKAZATELJI PONAŠANJA CENA OPCIJA FINANSIJE I BANKARSTVO referat
  Uroš Midić GENETSKI ALGORITAM ZA PSAT KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Vladimir Mijić IMPLEMENTACIJA OBJEKTNOG MODELa ZA W3C XML SCHEMA-U INFORMACIONI SISTEMI referat
  Vladimir Mijić INTERPRETACIJA OBJEKTNOG MODELa ZA W3C XML SCHEMA-U INFORMACIONI SISTEMI referat
  Dragan Milenković ODREĐIVANJE I OCENA ZAVISNOSTI VISKOZITETA I VREMENA PRI SINTEZI DUGOULJNE ALKIDNE SMOLE EPOAL 3065 STATISTIČKI MODELI referat
  Nada Đuranović Miličić MINIMIZACIJA LOKALNO LIPSICIAN FUNKCIJA MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Lazar Milićević BAZE PODATAKA U VISUAL BASIC OKRUŽENJU INFORMACIONI SISTEMI referat
  Lazar Milićević KONCEPT LOGISTIČKI ZASNOVANOG INFORMACIONOG SISTEMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Boban Milošević IZBOR LOKACIJA ZA RAZMEŠTAJ ELEMENATA SISTEMA LOGISTIĆKE PODRŠKE VOJNE PRIMENE referat
  Slavoljub Milovanović OSNOVNI PRINCIPI IZBORA ARHITEKTURE INFORMACIONOG SISTEMA PREDUZEĆA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Igor Miljanović ENERGETSKA EFIKASNOST BTO KOMPLEKSNOG POVRŠINSKOG KOPA GLINE MAJDAN III RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Igor Miljanović RAZVRSTAVANJE I ANALIZA NEPLANIRANIH ZASTOJA KONTINUELNIH SISTEMA EKSPLOATACIJE RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Igor Miljanović VREMENSKA EFIKASNOST BTO KOMPLEKSNOG POVRŠINSKOG KOPA GLINE MAJDAN III RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Predrag Mimović MODELIRANJE PREFERENCIJA:FUNKCIJA KORISNOSTI ILI ODNOSI VIŠEG RANGA VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA saopštenje
  Marija Minić PRIMENA ORACLE XML SQL ALATA ZA PREUZIMANJE PODATAKA U WEB ORIJENTISANOM IS-U INFORMACIONI SISTEMI referat
  Snežana Mitrović Minić GENERALISANI GRAF KRATKIH GRANA ZA PROBLEME KOMBINATORNE OPTIMIZACIJE KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Miroslav Minović ECML I MOBILNI NOVČANIK INFORMACIONI SISTEMI referat
  Vasilije Mišković IZBOR LOKACIJA ZA RAZMEŠTAJ ELEMENATA SISTEMA LOGISTIĆKE PODRŠKE VOJNE PRIMENE referat
  Vasilije Mišković OBRAZOVANJE IZ OPERACIONIH ISTRAžIVANJA U VOJSCI SRBIJE I CRNE GORE VOJNE PRIMENE saopštenje
  Mirela Mitrašević KONFLIKTI IZMEĐU POSTOJEĆIH METODA OCENE EFEKTIVNOSTI INVESTICIONIH PROJEKATA FINANSIJE I BANKARSTVO referat
  Mirela Mitrašević UPRAVLJANJE RIZIKOM PRI FORMIRANJU CENA AKCIJA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU UPRAVLJANJE RIZIKOM referat
  Slobodanka Mitrović STOHASTIČKO MODELIRANJE BROJA STABALA U PREBIRNIM SASTOJINAMA STOHASTIČKI MODELI I VREMENSKE SERIJE referat
  Radmila Dragutinović Mitrović ANALIZA STABILNOSTI SPOLJNOTRGOVINSKIH ODSEKA SRBIJE I CRNE GORE EKONOMSKI MODELI I EKONOMETRIJA referat
  Nenad Mladenović A MATHEMATICAL PROGRAMMING FORMULATION FOR THE MULTIPROCESSOR SCHEDULING PROBLEM WITH COMMUNICATION DELAYS MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Nenad Mladenović METODA PROMENLJIVIH OKOLINA U GLOBALNOJ OPTIMIZACIJI MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Pavle Mladenović NEKE PRIMENE TEORIJE EKSTREMNIH VREDNOSTI I VEROVATNOSNIH METODA U KOMBINATORICI MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Pavle Mladenović O SVOJSTVIMA MEŠOVITIH RASPODELA U VEZI SA EKSTREMNIM VREDNOSTIMA STATISTIČKI MODELI referat
  Zorica Mladenović ANALIZA STABILNOSTI SPOLJNOTRGOVINSKIH ODSEKA SRBIJE I CRNE GORE EKONOMSKI MODELI I EKONOMETRIJA referat
  Spasoje Mučibabić EFEKTI UVOđENJA STRATEGIJA ODRŽAVANJA VOJNE PRIMENE referat
  Spasoje Mučibabić OBRAZOVANJE IZ OPERACIONIH ISTRAžIVANJA U VOJSCI SRBIJE I CRNE GORE VOJNE PRIMENE saopštenje
  Spasoje Mučibabić PRIMENA TEORIJE IGARA I PRINCIPA ELEKTRONSKE POSLOVNE KOLABORACIJE U TRŽIŠNOM POSLOVANJU MENADžMENT referat
N Feđa Netjasov FAZI EKSPERTSKI MODEL ZA ODREĐIVANJE POLETNO-SLETNE STAZE U UPOTREBI PRIMER: AERODROM CIRIH TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Dragana Makajić-Nikolić MODELIRANJE SISTEMA PLANIRANJA U DUGA HOLDING IBL MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Ilija Nikolić MENADžMENT U GRAĐEVINARSTVU - ASPEKTI IZVOĐENJA RADOVA, DOKUMENTACIJA I SOFTVERSKE PODRŠKE MENADžMENT referat
  Nebojša Nikolić NEDOSTACI MATEMATIČKIH MODELA TEORIJE MASOVNOG OPSLUŽIVANJA U VOJNIM PRIMENAMA VOJNE PRIMENE referat
  Nebojša Nikolić REŠAVANJE JEDNE KLASE STOHASTIČKIH PROCESA PRIMENOM STATISTIČKIH I SIMULACIONIH MODELA STOHASTIČKI MODELI I VREMENSKE SERIJE referat
  Olivera Nikolić PREDVIĐANJE ORGANIZACIJE U FUNKCIJI OD PROMENA OKRUžENJA MENADžMENT referat
  Rale Nikolić FAZI OCENA RUKOVODEĆEG TIMA MENADžMENT referat
  Aleksandra Nojković KOMPARATIVNA ANALIZA PERFORMANSI MODELA PREDVIĐANJA I SISTEMU DIREKTNOG MARKETINGA STATISTIČKI MODELI referat
O Jasna Obradović PRIMER PRIMENE KANBAN-SISTEMA U PRAKSI UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM I ZALIHAMA referat
  Željko Obrenović MULTIMODALNA NEURALNA POVRATNA SPREGA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Zoran Ognjanović GENETSKI ALGORITAM ZA PSAT KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Ljubomir Ostojić PRIMENA GIS-a U ANALIZI LOKACIJA POŠTA TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
P Biljana Panić

SISTEM NAGRAĐIVANJA U TIMOVIMA SA RAVNOPRAVNIM ČLANOVIMA MENADžMENT saopštenje
  Biljana Panić UTICAJ PROMOTIVNE PRODAJE NA ZALIHE U LANCU SNABDEVANJA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM I ZALIHAMA referat
  Mira Paskota PREDNOSTI I MAN KVAZI-KANONIČKOG PRISTUPA U MULTIVARIJACIONOJ STATISTICI STATISTIČKI MODELI referat
  Marija Paunović CENA RIZIKA UPRAVLJANJE RIZIKOM referat
  Goran Pavković DISTRIBUCIJA KONTEJNERA U SLUČAJU POSTOJANJA ZONSKOG TARIFNOG SISTEMA TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Dubravka Pavličić MERENJE KVALITATIVNIH ATRIBUTA U METODAMA MADM VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA referat
  Darko Pejakov INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA KLIJENTIMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Vladimir Pekić ELEMENTI PRIMENE AHP METODA U BIOTEHNOLOGIJI VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA referat
  Emilija Perc RAZVOJ INTERNET APLIKACIJE ZA ORGANIZACIONU STRUKTURU ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE INFORMACIONI SISTEMI referat
  Slavica Perović STFT ITERATIVNA PROCEDURA ZA PROCJENU VJEROVATNOĆE DOLAZAKA KLIJENATA U SLUČAJU M/M/1 REDA VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA referat
  Branislav Petrović GENERALIZOVANA VEROVATNOĆA ZASNOVANA NA SINTAKTIČKI STRUKTUIRANOJ I SEMANTIČKO KONVEKSNOJ (S3K) LOGICI SOFT COMPUTING referat
  Dragana Rejman Petrović MERENJE PERFORMANSI U PROIZVODNOM SEKTORU EKONOMSKI MODELI I EKONOMETRIJA referat
  Ljiljana Petrović ALTERNATIVE BLACK-SCHOLESOVOG MODELA KAD SU KAMATNA STOPA I VOLATILNOST SLUČAJNE VELIČINE STOHASTIČKI MODELI I VREMENSKE SERIJE referat
  Ljiljana Petrović OCENJIVANJE VOLATILNOSTI TRŽIŠNE PROMENLJIVE STOHASTIČKI MODELI I VREMENSKE SERIJE referat
  Marko Petrović KORELACIJA JEDNAKOSTI, HEŠINGA I NASLEđIVANJA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Nataša Petrović ODRŽIV RAZVOJ I EKOLOŠKI MENADŽMENT:UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM PODOBNOŠĆU PROIZVODA EKOLOGIJA referat
  Vesna Petrović UPRAVLJANJE RIZIKOM FORMIRANJA TARIFA KOD DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UPRAVLJANJE RIZIKOM referat
  Slavica Petrović SISTEMSKI PRISTUP DIZAJNIRANJU ORGANIZACIJA MENADŽMENT referat
  Aleksandar Petrovski ENERGETSKA EFIKASNOST BTO KOMPLEKSNOG POVRŠINSKOG KOPA GLINE MAJDAN III RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Aleksandar Petrovski RAZVRSTAVANJE I ANALIZA NEPLANIRANIH ZASTOJA KONTINUELNIH SISTEMA EKSPLOATACIJE RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Aleksandar Petrovski VREMENSKA EFIKASNOST BTO KOMPLEKSNOG POVRŠINSKOG KOPA GLINE MAJDAN III RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Slavko Pokorni OBRAZOVANJE IZ OPERACIONIH ISTRAžIVANJA U VOJSCI SRBIJE I CRNE GORE VOJNE PRIMENE saopštenje
  Slavko Pokorni POUZDANOST I RASPOLOŽIVOST RAZLIČITIH VARIJANTI REZERVIRANJA SISTEMA SA ČETIRI TELEKOMUNIKACIONE CENTRALE POUZDANOST I ODRŽAVANJE referat
  Biljana Popović STACIONARNOST VOLATILNOSTI CENE U ARCH-MODELIMA STOHASTIČKI MODELI I VREMENSKE SERIJE referat
  Gordana Popović DVOFAZNE DEA ZA PROCENU EFIKASNOSTI EKONOMSKI MODELI I EKONOMETRIJA referat
  Svetlana Popović UPRAVLJANJE RIZIKOM KAMATNE STOPE:ANALIZA GAP-a UPRAVLJANJE RIZIKOM referat
  Vladimir Popović ANALIZA RIZIKA I OČEKIVANIH TROŠKOVA PRIMENOM FMEA METODE POUZDANOST I ODRŽAVANJE referat
  Vladimir Popović MOGUĆNOSTI EFIKASNIJE PRIMENE FMEA METODE TOKOM ŽIVOTNOG CIKLUSA SOFTVERA POUZDANOST I ODRŽAVANJE referat
  Zoran Popović MODEL BERZANSKE IGRE EKONOMSKI MODELI I EKONOMETRIJA referat
  Ivana Prica MERA LIBERALIZACIJE U SEKTORU FINANSIJSKIH USLUGA - KOMPARATIVNA ANALIZA PRIVREDA U TRANZICIJI EKONOMSKI MODELI I EKONOMETRIJA referat
  Aleksandar Prijović ODREĐIVANJE I OCENA ZAVISNOSTI VISKOZITETA I VREMENA PRI SINTEZI DUGOULJNE ALKIDNE SMOLE EPOAL 3065 STATISTIČKI MODELI referat
R Vlada Radivojević MULTIMODALNA NEURALNA POVRATNA SPREGA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Zoran Radmilović POVEZIVANJE POGONSKE JEDINICE TOVARNOG PROSTORA U TRANSPORTU TRANSPORT I SAOBRAćAJ referat
  Dragan Radojević GENERALIZOVANA VEROVATNOĆA ZASNOVANA NA SINTAKTIČKI STRUKTUIRANOJ I SEMANTIČKO KONVEKSNOJ (S3K) LOGICI SOFT COMPUTING referat
  Dragan Radojević SINTAKSNO STRUKTUIRANA I SEMANTIČKI KONVEKSNA (S3C) TEORIJA SKUPOVA: RAČUNANJE OSOBINA SOFT COMPUTING referat
  Zoran Radojičić TRŽIšTE NEKRETNINA I TRŽIšTE AKCIJA - UZROčNE VEZE EKONOMSKI MODELI I EKONOMETRIJA referat
  Zoran Radosavljević O NEKIM KLASAMA MULTICIKLIČKIH STABLOLIKIH REFLEKSIVNIH GRAFOVA KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Biljana Radulović IS PISARNICE - TROSLOJNA INTERNET APLIKACIJA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Biljana Radulović RAZVOJ INTERNET APLIKACIJE ZA ORGANIZACIONU STRUKTURU ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE INFORMACIONI SISTEMI referat
  Desanka Radunović PRIMENA SPLIT-STEP EKSPONENCIJALNE METODE I TRANSFORMACIJE TALASIĆIMA NA REŠAVANJE NELINEARNIH PDJ MATEMATIČKO MODELIRANJE referat
  Milan Rakić ODREĐIVANJE OPTIMALNOG REDOSLEDA UKLJUČIVANJA i ISKLJUČIVANJA TOPLANA U DALJINSKOM GREJANJU BEOGRADA ENERGETIKA referat
  Rifat Ramović POUZDANOST I RASPOLOŽIVOST RAZLIČITIH VARIJANTI REZERVIRANJA SISTEMA SA ČETIRI TELEKOMUNIKACIONE CENTRALE POUZDANOST I ODRŽAVANJE referat
  Marija Rašajski O NEKIM KLASAMA MULTICIKLIČKIH STABLOLIKIH REFLEKSIVNIH GRAFOVA KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Marija Rašajski PRIMENA SPLIT-STEP EKSPONENCIJALNE METODE I TRANSFORMACIJE TALASIĆIMA NA REŠAVANJE NELINEARNIH PDJ MATEMATIČKO MODELIRANJE referat
  Lidija Romić REDUCING THE RISK USING GLOBAL BOND DIVERSIFICATION UPRAVLJANJE RIZIKOM referat
S Aleksandar Savić PROBLEM PAKOVANJA MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Ljiljana Sekulić DEMOGRAFSKA STAROST STANOVNIŠTVA OPŠTINA CENTRALNE SRBIJE, VOJVODINE I CRNE GORE STATISTIČKI MODELI referat
  Dušica Semenčenko IZGRADNJA NIS SRBIJI - SKICA JEDNOG KONCEPTA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ referat
  Dušica Semenčenko NIS U ZEMLJAMA OECD - PRIMERI DOBRE PRAKSE ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ referat
  Boris Sikošek STABILIZACIJA NA ZEMLJOTRESIMA UGROŽENIM PODRUČJIMA PRIMENOM KOLUBARSKE METODE EKOLOGIJA referat
  Velimir Sotirović IS PISARNICE - TROSLOJNA INTERNET APLIKACIJA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Velimir Sotirović RAZVOJ INTERNET APLIKACIJE ZA ORGANIZACIONU STRUKTURU ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE INFORMACIONI SISTEMI referat
  Bojan Srđević PRIMER PRIMENE AHP U GRUPNOM ODLUČIVANJU U POLJOPRIVREDI VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA referat
  Gordana Stajčić STABILIZACIJA NA ZEMLJOTRESIMA UGROŽENIM PODRUČJIMA PRIMENOM KOLUBARSKE METODE EKOLOGIJA referat
  Predrag Stanimirović DECREASING DIMENSIONS IN MEHROTRA'S PRIMAL-DUAL ALGORITHM MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Rade Stankić ELEKTRONSKI PLATNI PROMET FINANASIJE I BANKARSTVO referat
  Jovica Stanković KORPORACIJSKI INFORMACIONI PORTALI INFORMACIONI SISTEMI referat
  Miomir Stanković ANN MODEL ZA PRORAčUN REFERENTNE EVAPOTRANSPIRACIJE EKOLOGIJA referat
  Miomir Stanković SEKVENCIJALNA SLEPA SEPARACIJA ZVUKA PRIMENOM NEURONSKE MREžE I PROŠIRENOG KALAMNOVOG FILTRA EKOLOGIJA referat
  Milan Stanojević MODELIRANJE SISTEMA PLANIRANJA U DUGA HOLDING IBL MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Milorad Stanojević SIMULACIONA ANALIZA FUNKCIONISANJA SIGNALISANE IZOLOVANE RASKRSNICE SIMULACIJA referat
  Petar Stanojević EFEKTI UVOđENJA STRATEGIJA ODRŽAVANJA VOJNE PRIMENE referat
  Dušan Starčević ECML I MOBILNI NOVČANIK INFORMACIONI SISTEMI referat
  Dušan Starčević MULTIMODALNA NEURALNA POVRATNA SPREGA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Vladica Stojanović STACIONARNOST VOLATILNOSTI CENE U ARCH-MODELIMA STOHASTIČKI MODELI I VREMENSKE SERIJE referat
  Dejan Stojković DNEVNO KOMANDOVANJE VOJNE PRIMENE referat
  Dejan Stojković KONCEPTI ORGANIZACIONIH PROMENA I NJIHOV UTICAJ NA STRUKTURU ORGANIZACIJA MENADžMENT saopštenje
  Nebojša Stojković DECREASING DIMENSIONS IN MEHROTRA'S PRIMAL-DUAL ALGORITHM MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Biljana Stošić ELEMENTI PRIMENE AHP METODA U BIOTEHNOLOGIJI VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA referat
  Miodrag Strak OBJEKTNO-ORIJENTISANO LOGIČKO PROGRAMIRANJE SA OGRANIČENJIMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Zoran Subić IS PISARNICE - TROSLOJNA INTERNET APLIKACIJA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Milija Suknović SOFTVER ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU U VIRTUALNIM TIMOVIMA EKSPERTNI SISTEMI I PODRŠKA ODLUČIVANJU referat
  Dušan Surla IMPLEMENTACIJA OBJEKTNOG MODELA ZA W3C XML SCHEMA-U INFORMACIONI SISTEMI referat
  Dušan Surla INTERPRETACIJA OBJEKTNOG MODELA ZA W3C XML SCHEMA-U INFORMACIONI SISTEMI referat
Š Dragan Šaletić EKSPERIMENTALNA ANALIZA PERFORMANSI RASPLINUTOG REGULATORA INVERZNOG KLATNA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Milovan Šarenac KONCEPT LOGISTIČKI ZASNOVANOG INFORMACIONOG SISTEMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Slavica Šarenac BAZE PODATAKA U VISUAL BASIC OKRUŽENJU INFORMACIONI SISTEMI referat
  Slavica Šarenac KONCEPT LOGISTIČKI ZASNOVANOG INFORMACIONOG SISTEMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Gordana Šenborn ODREĐIVANJE OPTIMALNOG UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJEM PRIMENOM METODA NELINEARNE OPTIMIZACIJE TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Gordana Šenborn OPTIMALNO UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJEM NA SIGNALISANOJ RASKRSNICI:STRUKTURNA OGRANIĆENJA TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Zoran Ševarac SEMNET - OBRAZOVNI SOFTVER ZA RAZVOJ SEMANTIČKIH MREŽA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Velimir Štavljanin ECML I MOBILNI NOVČANIK INFORMACIONI SISTEMI referat
T Snežana Tadić SIMULACIONI MODEL ZA IZBOR OPTIMALNE KONCEPCIJE KONTEJNERSKOG TERMINALA TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Toma Tanasković ENERGETSKA EFIKASNOST BTO KOMPLEKSNOG POVRŠINSKOG KOPA GLINE MAJDAN III RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Toma Tanasković MATEMATIČKI MODEL ENERGETSKOG BILANSA TOPLIFICIRANOG I GASIFICIRANOG GRADA ENERGETIKA referat
  Toma Tanasković VREMENSKA EFIKASNOST BTO KOMPLEKSNOG POVRŠINSKOG KOPA GLINE MAJDAN III RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Branimir Todorović ANN MODEL ZA PRORAČUN REFERENTNE EVAPOTRANSPIRACIJE EKOLOGIJA referat
  Branimir Todorović SEKVENCIJALNA SLEPA SEPARACIJA ZVUKA PRIMENOM NEURONSKE MREŽE I PROŠIRENOG KALAMNOVOG FILTRA EKOLOGIJA referat
  Slavica Todorović Zarkula SEKVENCIJALNA SLEPA SEPARACIJA ZVUKA PRIMENOM NEURONSKE MREŽE I PROŠIRENOG KALAMNOVOG FILTRA EKOLOGIJA referat
  Violeta Tomašević GENERIČKI PRISTUP KRIPTOANALIZI SISTEMA SA SPORO-PROMENLJIVIM TABELAMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Dušan Tošić WEB SERVIS ZA PARALELNE EVOLUTIVNE ALGORITME KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA referat
  Radule Tošović POKAZATELJI EFEKTIVNOSTI GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA U FUNKCIJI RAZVOJA MINERALO-SIROVINSKE BAZE SRBIJE U NOVIM USLOVIMA RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Vidoje Trailović OBRAZOVANJE IZ OPERACIONIH ISTRAžIVANJA U VOJSCI SRBIJE I CRNE GORE VOJNE PRIMENE saopštenje
  Slaviša Trajković ANN MODEL ZA PRORAČUN REFERENTNE EVAPOTRANSPIRACIJE EKOLOGIJA referat
  Dejan Trifunović ANALIZA EFEKTIVNOSTI INVESTICIONIH PROJEKATA U USLOVIMA RIZIKA UPRAVLJANJE RIZIKOM referat
U Tomislav Unkašević KOMPARATIVNA ANALIZA PERFORMANSI IDEA I AES SIMETRIČNIH ALGORITAMA IMPLEMENTIRANIH NA SIGNAL PROCESORIMA INFORMACIONI SISTEMI referat
  Dragan Urošević METODA PROMENLJIVIH OKOLINA ZA ODREĐIVANJE MINIMALNOG POVEZANOG STABLA KOMBINATORNA OPTIIZACIJA referat
V Branko Vasić ANALIZA RIZIKA I OČEKIVANIH TROšKOVA PRIMENOM FMEA METODE POUZDANOST I ODRŽAVANJE referat
  Branko Vasić MOGUĆNOSTI EFIKASNIJE PRIMENE FMEA METODE TOKOM ŽIVOTNOG CIKLUSA SOFTVERA POUZDANOST I ODRŽAVANJE referat
  Petar Vasiljević ODREĐIVANJE OPTIMALNOG REDOSLEDA UKLJUČIVANJA i ISKLJUČIVANJA TOPLANA U DALJINSKOM GREJANJU BEOGRADA ENERGETIKA referat
  Alempije Veljović INFORMACIONA PODRŠKA PLANIRANJU NASTAVE U SREDNJOJ ŠKOLI INFORMACIONI SISTEMI referat
  Alempije Veljović PRIKAZ RAZVOJA INFORMACIONOG PODSISTEMA PRETPLATA RTS INFORMACIONI SISTEMI referat
  Jasmina Vesić PREDVIĐANJE ORGANIZACIJE U FUNKCIJI OD PROMENE OKRUŽENJA MENADžMENT referat
  Milorad Vidović DISTRIBUCIJA KONTEJNERA U SLUČAJU POSTOJANJA ZONSKOG TARIFNOG SISTEMA TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Dragana Bečejski Vujaklija SPECIFIČNOSTI PROJEKTOVANJA INFORMACIONOG SISTEMA ZA VOĐENJE POSLOVANJA I PODRŠKU POSLOVNOM ODLUČIVANJU EKSPERTNI SISTEMI-PODRŠKA ODLUČIVANJU referat
  Veljko Vujičić PROGRAMIRANO KRETANJE TELA MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE saopštenje
  Slobodan Vujić ENERGETSKA EFIKASNOST BTO KOMPLEKSNOG POVRŠINSKOG KOPA GLINE MAJDAN III RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Slobodan Vujić VREMENSKA EFIKASNOST BTO KOMPLEKSNOG POVRŠINSKOG KOPA GLINE MAJDAN III RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Mirko Vujošević FAZIFIKACIJA STATISTIČKIH POKAZATELJA O OPŠTINAMA I GRADOVIMA SLOVAČKE REPUBLIKE SOFT COMPUTING referat
  Mirko Vujošević UTICAJ PROMOTIVNE PRODAJE NA ZALIHE U LANCU SNABDEVANJA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM I ZALIHAMA referat
  Dragan Vukmirović PRIMENA SM@RT MODELA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU INFORMACIONI SISTEMI referat
  Dragan Vukmirović TRADICIONALNA CONJOINT ANALIZA KROZ PRIMERE STATISTIČKI MODELI referat
  Jovanka Vukmirović PRIMENA SM@RT MODELA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU INFORMACIONI SISTEMI referat
  Nahod Vuković TRŽIŠTE NEKRETNINA I TRŽIŠTE AKCIJA - UZROČNE VEZE EKONOMSKI MODELI I EKONOMETRIJA referat
  Jovo Vuleta IZBOR NAJPOVOLJNIJEG IZVOĐAĆA ZA SVAKU AKTIVNOST PROJEKTA PRIMENOM VKA MENADžMENT referat
  Lubin Vulkov O NEKIM GRANIČNIM PROBLEMIMA KOJE SADRŽE KONCENTRISANE VELIČINE MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
W Yuan Wang PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH YIELD AND TURNOVER RISK MANAGEMENT referat
Z Borislav Zajić RAZVRSTAVANJE I ANALIZA NEPLANIRANIH ZASTOJA KONTINUELNIH SISTEMA EKSPLOATACIJE RUDARSTVO I GEOLOGIJA referat
  Sonja Gegovska Zajkova O NEKIM GRANIČNIM PROBLEMIMA KOJE SADRŽE KONCENTRISANE VELIČINE MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE referat
  Milija Zakić PRIKAZ RAZVOJA INFORMACIONOG PODSISTEMA PRETPLATA RTS INFORMACIONI SISTEMI referat
  Slobodan Zečević SIMULACIONI MODEL ZA IZBOR OPTIMALNE KONCEPCIJE KONTEJNERSKOG TERMINALA TRANSPORT I SAOBRAĆAJ referat
  Tomislav Zečević PRIMENA SLUĆAJNIH BROJEVA U ODREĐIVANJU STABILNOSTI SISTEMA Ω(pij) STOHASTIČKI MODELI I VREMENSKE SERIJE referat
  Dejana Zlatanović STRUKTURIRANJE PROBLEMSKIH SITUACIJA INTERAKTIVNIM PLANIRANJEM MENADžMENT saopštenje
  Tihomir Zoranović PRIMER PRIMENE AHP U GRUPNOM ODLUČIVANJU U POLJOPRIVREDI VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA referat
Ž Marija Živković MATEMATIČKI MODEL ENERGETSKOG BILANSA TOPLIFICIRANOG I GASIFICIRANOG GRADA ENERGETIKA referat
Zdravko Živković PAT PROCESORI I NJIHOVA PRIMENA VOJNE PRIMENE referat
  Mališa Žižović PREDVIĐANJE ORGANIZACIJE U FUNKCIJI OD PROMENA OKRUŽENJA MENADžMENT referat
  Mališa Žižović FAZI OCENA RUKOVODEĆEG TIMA MENADžMENT referat
        Home  |  Datumi  |  Informacije  |  Program rada  |  Autori-radovi  |  Odbori  |  Organizatori  |  Sponzori  |  Kontakt  |  Prijava |   Uputstvo za radove