Second International Conference
Geometry, Dynamics, Integrable Systems  –  GDIS 2010

Belgrade, 7 – 13 September 2010

     
 
list of invited speakers
Alain Albouy
Nuno Antonio
Teodor Atanackovic
Djordje Baralic
Sergio Benenti
Adara Blaga
Alexey Bolsinov
Alexey Borisov
Victor Buchstaber
Thierry Combot
Ana Bela Cruzeiro
Vladimir Dragovic
Boris Dubrovin
Nadezhda Erdakova
Gregorio Falqui
Yuri Fedorov
Victoria Fokicheva
Borislav Gajic
Tomasz Golinski
Emil Horozov
Vladimir Jankovic
Bozidar Jovanovic
Velimir Jurdjevic
Alexander Kilin
Zoran Knezevic
Boris Konopelchenko
Dmitry Korotkin
Ivan Kozlov
Valery Kozlov
Igor Krichever
Petr Kulish
Katarina Kukic
Lev Lerman
Hans Lundmark
Ivan Mamaev
Nenad Manojlovic
Ian Marshall
Oleg Mokhov
Michael Monastyrsky
Anatoly Neishtadt
Sergey Novikov
Anatol Odzijewicz
Emma Previato
Maria Przybylska
Milena Radnovic
Giovanni Rastelli
Tudor Ratiu
Pavel Ryabov
Armen Sergeev
Oleg Sheinman
Elena Shiryaeva
Marko Stosic
Yuri Suris
Sergei Tabachnikov
Iskander Taimanov
Svjetlana Terzic
Dmitry Tonkonog
Dmitry Treschev
Andrey Tsiganov
Alexander Veselov
Martin Vuk
Angel Zhivkov
Rade Zivaljevic
Anton Zorich