Mathematical Methods of Mechanics and Applications and Project OI 174001
Matematicke metode mehanike u primeni
Projekat OI 174001 Dinamika hibridnih sistema slozenih struktura (2011-2014)

Serija predavanja za istrazivace pripravnike i doktorante iz oblasti Kinetike, Elastodinamike, Analiticke mehanike, Primene tenzorskog racuna u mehanici, Teorije oscilacija i Nelinearne dinamike

Predavanja se odrzavaju svake srede od 11 do 17h u Biblioteci Matematickog instiuta SANU, ul. Knez Muhajlova 36, treci sprat Prijava potencijalnog slusaoca se dostavlja Upravniku Odelenja za mehaniku na adrsu khedrih@eunet.rs sa naznakom oblasti interesovanja.

PROGRAM

Predavanja se odrzavaju svake srede od 11 do 17h u Biblioteci Matematickog instiuta SANU, ul. Knez Mihajlova 36, treci sprat Prijava potencijalnog slusaoca se dostavlja Upravniku Odelenja za mehaniku na adresu khedrih@eunet.rs sa naznakom oblasti interesovanja.