SYM-OP-IS 2003
Herceg Novi, hotel Plaža od 30. septembra do 03. oktobra 2003. godine
 

        Home  |  Datumi  |  Informacije  |  Program rada  |  Autori-radovi  |  Odbori  |  Organizatori  |  Sponzori  |  Kontakt  |  Prijava |   Uputstvo za radove  
PRIJAVE UČEŠĆA SA RADOM

Autori radova treba da prijave svoje učešće Organizacionom odboru do 30.04.2003., koristeći formular prijave iz prvog saopštenja ili internet prezentaciju. Kompletni radovi, obima do 4 strane, se dostavljaju  elektronskim putem u WORD formatu na adresu symopis@mi.sanu.ac.yu ili u tri odštampana primerka i na disketi - najkasnije do 01.06.2003. godine. Uputstvo za pisanje rada dato je na internet prezentaciji. Učesnik SYM-OP-IS 2003 može da bude autor najviše dva rada. Potrebno je da autor u prijavi navede naslov rada i predloži sekciju kojoj rad pripada. Radovi se mogu pisati i izlagati na srpskom ili engleskom jeziku.


UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA

Autori radova treba da prijave svoje učešće Organizacionom odboru do 01.06.2003.  Obrazac prijave može se dobiti od koordinatora simpozijuma. Prijavljivanje je moguce i interaktivno. Radove treba pisati strogo prema Uputstvu za pisanje rada.


ZBORNIK RADOVA

Prihvaćeni radovi, čiji autori blagovremeno uplate kotizaciju, biće objavljeni u Zborniku radova pre početka simpozijuma.


RECENZIJA RADOVA

Nakon toga svi radovi će biti predati na recenziju. Dalja obaveštenja će biti izdata po završetku recenzija.
 

 

PRIJAVE UČEŠĆA BEZ RADA

Učesnici koji žele da prisistvuju simpozijumu bez rada treba da dostave prijavu Organizacionom odboru do 01.06.2003.. godine.


DRUŠTVENI I KULTURNI PROGRAM

Organizatori pripremaju za učesnike simpozijuma raznovrstan društveni program i izlete.
 


KOTIZACIJA

Kotizacija je obavezna za sve učesnike skupa i iznosi 3.000 dinara (protiv vrednost EUR 50) i ovaj iznos važi za uplate do 15.07.2003. Za kasnije uplate, a zaključno sa 15.09.2003., kotizacija je 4.500 dinara. Posle ovog roka nije moguća ni registracija ni uplata kotizacije, a samim tim ni prisustvo simpozijumu. U cenu kotizacije uključeno je učešće u radu skupa, zbornik radova i bogat društveni program. Uplatu kotizacije izvršiti na žiro račun tehničkog organizatora SYM-OP-IS-a:

Jugoslovensko udruženje za primenjenu i industrijsku matematiku- JUPIM
205-27148-27
Komercijalna banka Beograd
(sa naznakom za SYM-OP-IS 2003)


VREME I MESTO ODRŽAVANJA

Simpozijum će se održati u vremenu od 30.09. do 03.10.2003. godine u hotelu Plaža u Herceg Novom. Detaljne informacije o uslovima  smeštaja i prevoza za učesnike simpozijuma možete dobiti u agenciji TOMAS, Beograd, Ul. Ilije Garašanina 9 (Tašmajdan),
Tel.: 011 3235653
Fax: 011 3231548
e-mail:toma.s@EUnet.yu
http://www.tomas.co.yu/
 


        Home  |  Datumi  |  Informacije  |  Program rada  |  Autori-radovi  |  Odbori  |  Organizatori |  Sponzori  |  Kontakt  |  Prijava |   Uputstvo za radove