SYM-OP-IS 2003
Herceg Novi, hotel Plaža od 30. septembra do 03. oktobra 2003. godine
 

        Home  |  Datumi  |  Informacije  |  Program rada  |  Autori-radovi  |  Odbori  |  Organizatori |  Sponzori  |  Kontakt  |  Prijava |   Uputstvo za radove

Adrese Koordinatora simpozijuma:
      


Matematički insitut
Srpske akademije nauka i umetnosti,
Knez Mihailova 35/I
11001 Beograd, p.p. 367
Tel: 381-11-180591, 630170
Fax: 381-11-186105


Matematički fakultet
Univerziteta u Beogradu
Studentski trg 16,
11000 Beograd, p.p. 550
Tel / Fax: 381-11- 630151

ORGANIZACIONI ODBOR SYM-OP-IS 2003
Kopredsednici organizacionog odbora: Dragan Urošević i Tatjana Davidović
kontakt telefon: (011) 180-591, 630-170
Fax. (011) 186-105
E-mail: symopis@mi.sanu.ac.yu
Web: http://www.mi.sanu.ac.yu/symopis.html
        Home  |  Datumi  |  Informacije  |  Program rada  |  Autori-radovi  |  Odbori  |  Organizatori |  Sponzori  |  Kontakt  |  Prijava |   Uputstvo za radove