SYM-OP-IS 2003
Herceg Novi, hotel Plaža od 30. septembra do 03. oktobra 2003. godine
 
    Home  |  Datumi  |  Informacije  |  Program rada  |  Autori-radovi  |  Odbori  |  Organizatori |  Sponzori  |  Kontakt |  Sponzori  |  Prijava |   Uputstvo za radove  
PROGRAMSKI KOMITET

Mladenović Nenad, MI Beograd, predsednik
Dugošija Đorđe, MTF Beograd, predsednik
Backović Marko, EF Beograd
Bogosavljević Srđan, FF Beograd
Cvetković Dragoš, ETF Beograd
Cvijanović Janko, EI Beograd
Čangalović Mirjana, FON Beograd
Đorđević Branislav, GF Beograd
Guberinić Slobodan, SF Beograd
Ivanović Gradimir, MF Beograd
Jovanović Boško, MTF Beograd
Kočović Jelena, EF Beograd
Kokanović Milun, VSCG Beograd
Kovačević-Vujčić Vera, FON Beograd
Krčevinac Slobodan, FON Beograd
Kuzmanović Dragoslav, SF Beograd
Malbaški Dušan, FTN Novi Sad
Martić Milan, FON Beograd
Matejić Vlastimir, ICN Beograd
Mesaroš Katalin, EF Subotica
Milovanović Gradimir, ELF Niš
Milosavljević Milan, IPM Beograd
Mihaljević Miodrag, MI Beograd
Mišković Vasilije, VSCG Beograd
Mladenović Zorica, EF Beograd
Mučibabić Spasoje, VSCG Beograd
Obradović Danilo, FTN Novi Sad
Opricović Serafim, GF Beograd
Pap Endre, MI Novi Sad
Petrović Radivoj, SF Beograd
Petrović Slavica, EF Kragujevac
Pešić Milivoje, EF Niš
Pokorni Slavko,VSCG Beograd
Radenković Božidar, FON Beograd
Radojević Dragan, IMP Beograd
Rakić Milan, IMP Beograd
Stanić Stanko, EF Banja Luka
Stanković Miomir, FZR Niš
Stanojević Radoslav, EI Beograd
Vujić Slobodan, RGF Beograd
Vujošević Mirko, DOPIS Beograd
Vuleta Jovo, EF Beograd
Zečević Slobodan, SF Beograd
Zečević Tomislav, EF Beograd

ORGANIZATORI

Matematički institut SANU (MI), Beograd
Matematički fakultet, (MTF) Beograd
Rudarsko-geološki fakultet (RGF), Beograd
Ekonomski institut (EI), Beograd
Ekonomski fakultet (EF), Beograd
Institut "Mihajlo Pupin" (IMP), Beograd
Fakultet organizacionih nauka (FON), Beograd
Saobraćajni fakultet (SF), Beograd
Vojska Srbije i Crne Gore (VSCG), Beograd
Mašinski fakultet (MF), Beograd
Društvo operacionih istraživača (DOPIS), Beograd

ORGANIZACIONI ODBOR

Urošević Dragan, MI Beograd, predsednik
Davidović Tatjana, MI Beograd, 
predsednik
Dražić Milan, MTF Beograd
Grmuša Jelena, MTF Beograd
Korać Vanja, MI Beograd
Bubonja Branka, MI Beograd
Curović Dejan, MF Beograd
Jakupović Goran, IMP Beograd
Lazić Jelena, EI Beograd
Ostojić Nedeljko, VSCG Beograd
Petrovski Aleksandar, RGF Beograd
Popović Zoran, EF Beograd
Stanojević Milan, DOPIS Beograd
Suknović Milija, FON Beograd
Vlajić Jelena, SF, Beograd


 

    Home  |  Datumi  |  Informacije  |  Program rada  |  Autori-radovi  |  Odbori  |  Organizatori |  Sponzori  |  Sponzori  |  Kontakt  |  Prijava|   Uputstvo za radove