Мисије Центра укључују:

  • Институцијa за истраживачке и едукационе активности ради унапређења безбедности и приватности у дигиталном простору;
  • Међунаодна сарадња у доменима безбедности и приватности у дигиталном простору;
  • Учешће у решавању истраживаких и развојних проблема изградње безбедности и приватности од интереса за грађане и институције у Републици Србији.

 

Једно од исходишта за оснивање Центра је био САНУ скуп:

"Приватност у дигиталном добу: Илузија или национални изазов"