Приватност у дигиталном добу:
илузија или национални изазов

5. октобар 2017.

Циљеви скупа:

  • Поруке најширој јавности о проблемима приватности у сајбер простору и националној димензији овог проблема који дотиче све грађане зато што је приватност препозната као једно од основних људских права, а заштита приватности (и информациона безбедност) императив у дигиталном домену.
  • Илустрације да имамо капацитете да решавамо проблем приватности на националном нивоу и учествујемо у решавању проблема на међународном нивоу.

Организатори скупа:

  • Српска aкадемија наука и уметности (САНУ) и
  • Математички институт САНУ

Организациони Одбор

  • академик Зоран Петровић, Институт за физику у Београду, Секретар одељења техничких наука САНУ (копредседавајући)
  • др Миодраг Михаљевић, заменик директора Математичког института САНУ (копредседавајући)
  • академик Небојша Радуновић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Одељење медицинских наука САНУ
  • проф. Милан Божић, Математички факултет Универзитета у Београду, Председник надзорног одбора ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
  • др Зоран Огњановић, директор Математичког института САНУ