Пријављивање

Молимо да Ваш долазак на форум "Приватност у дигиталном добу: Илузија или или национални изазов" потврдите слањем поруке на:
office@mi.sanu.ac.rs

Унапред захваљујемо на Вашој пријави учешћа у раду форума.