ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОГРАМ

10:00 - 10:25 Уводна сесија

 • Уводна реч,
  Академик Зоран Петровић, Секретар одељења техничких наука
 • Отварање скупа,
  Академик Зоран Поповић, Потпредседник САНУ
 • Циљеви и садржај скупа,
  Др Миодраг Михаљевић, Математички институт САНУ

10:30 - 11:30 Друштвено-историјске и медђународне димензије приватности

 • Резервисани термин
 • Историјско-социолошки оквир и изазови приватности у дигиталном добу,
  Проф. Смиља Марјановић-Душанић, Филозофски факултет Универзитета у Београду
 • 11:30 - 11:45 Пауза

11:45 - 12:45 Математички и технолошки приступи за обезбеђивање приватности

 • Напредне технике криптологије за заштиту приватности у домену информационо-комуникационих технологија,
  Др Миодраг Михаљевић, Математички институт САНУ
 • Математички методи и заштита приватности,
  Др Силвиа Гхилезан, Др Зоран Огњановић и Милан Тодоровић, Математички институт САНУ

 • 15.30 - 16.00 coffee break

13:00 - 14:30 Приватност и инфраструктурни системи у Србији

 • Проблеми приватности у информационо-комуникационим системима,
  Милан Симић, Извршни директор, Телеком Србија
 • Проблеми приватности у здравствено-медицинским системима,
  Проф. Андрија Богданвић, Клинички центар Србија и Медицински факултет Универзитета у Београду
 • Проблеми приватности у напредним електро-енергетским системима,
  Проф. Слободан Вукосавић, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, дописни члан САНУ
 • Изазови заштите приватности: Искуства МУП-а Републике Србије у борби против високотехнолошког криминала,
  Саша Живановић, начелник Одељења за борбу против високо-технолошког криминала, МУП-а Републике Србије

14:30 - 16:00 Закључне напомене и дискусиони коктел

 • - Предлог и образложење закључака скупа,
  Др Миодраг Михаљевић, Математички институт САНУ
 • - Дискусиони коктел у Клубу САНУ