Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 2013. GODINE

Utorak, 14.05.2013. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

akademik Gradimir Milovanovic, Matematicki institut SANU
NUMERICKA ANALIZA -- NOVI PRAVCI I IZAZOVI

Rezime: Analiziraju se novi pravci u numerickoj analizi koji su se pojavili poslednjih decenija, od kojih su se neki cak razvili u posebne discipline. Navode se tipicni problemi numericke analize i aktuelni pristupi u raznim aproksimacionim problemima, ukljucujuci interpolacione, kvadraturne i sumacione procese, novi pristupi u izracunavanju specijalnih funkcija, itd. Analizira se stabilnost nekih numerickih procesa, kao i uloga teorije ortogonalnosti u numerickim procesima. Najzad se navode i nove mogucnosti i izazovi u numerickoj analizi koji su posledica progresa u informacionim tehnologijama.

Utorak, 21.05.2013. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

Tatjana Jaksic, Aleksandar Pejovic, Matematicki institut SANU
Sasa Stojanovic, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Beogradu
PARALELNO IZRACUNAVANJE - MODELI I PRIMENE

Rezime: Paralelizam je sveprisutan u svakodnevnom zivotu, dok gledamo TV uz rucak, hodamo i razgovaramo sa saputnikom, a da ne spominjemo voznju automobila i sve sto se tom prilikom desava. Vec duze vreme, racunari koji nas okruzuju i koje koristimo nisu sekvencijalni, dakle, bili mi toga svesni ili ne, izracunavanja unutar njih se odvijaju paralelno. Paralelno izracunavanje postalo je standardni metod ne samo za ubrzavanje dobijanja zeljenih rezultata nego i za manipulaciju ogromnim kolicinima podataka. Postoje razni modeli (paradigme) paralelnog izracunavanja, a u danasnjem predavanju bice opisani one koji su dostupni saradnicima MI SANU. To su: viseprocesorski sistemi sa deljenom i zajednickom memorijom organizovani u klastere, gridove, ...; ploce sa tzv. grafickim procesorima; i racunari zasnovani na kontroli protoka podataka. Ukratko cemo objasniti nacin koriscenja (programiranja) svake od njih, a prednosti i nedostatke ilustrovacemo na jednom jednostavnom primeru (mnozenje matrica).

Utorak, 28.05.2013. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

Prof. Bozidar Radenkovic, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE - OD USMENOG PREDANJA DO SEMANTICKOG VEBA

Rezime: Predmet ovog popularnog predavanja je razvoj informacionih sistema i tehnologija, od prapocetka do danasnjih dana. U predavanju se daje istorijski pregled tehnologija za generisanje, pronalazenje, upotrebu, prenosenje, azuriranje i brisanje informacija: od usmenog predanja, pisane reci, relacionih baza podataka, do savremenih tehnologija semantickog veba, virtuelne realnosti i velikih baza podataka. Osnovni nedostatak za primenu relacionog modela u savremenom distribuiranom okruzenju, na internetu i u virtuelnoj realnosti, je odvojenost podataka i njihove semantike. Savremene XML tehnologije i tehnologije semantickog veba problem distribuiranosti i odvojenosti podataka i njihove semantike samo donekle resavaju. Analiza ima za cilj i da nasluti pravce buduceg razvoja informacionih tehnologija za predstavljanje i obradu informacija na nacin svojstven ljudskom mozgu u formi: "Bokorenja misli i snova coveka".

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic