Fourth International Conference

Geometry, Dynamics, Integrable Systems  –  GDIS 2013

Izhevsk, 10 – 14 June 2013

Tentative list of participants
Alain Albouy
Boris Bardin
Ivan Bizyev
Sergey Bolotin
Alexey Bolsinov
Alexey Borisov
Abed Bounemoura
Thierry Combot
Vladimir Dragovic
Julia Emelianova
Nadezhda Erdakova
Yuri Fedorov
Luis C. Garcia Naranjo
Alexander Gonchenko
Sergey Gonchenko
Yuri Grigoriev
Alexander Ivanov
Tatiana Ivanova
Alexey Jalnine
Bozidar Jovanovic
Yuri Karavaev
Alexey Kazakov
Scott David Kelly
Alexander Kilin
Ivan Kozlov
Valery Kozlov
Nikolai Kudryashov
Sergey Kuznetsov
Lev Lerman
Andrzej Maciejewski
Ivan Mamaev
Anatoly Markeev
Juan Carlos Marrero
Laurent Niederman
Maria Przybylska
Rafael Ramirez-Ros
Sergey Ramodanov
Julia Sedova
Alexander Shaura
Sergey Sokolov
Mikhail Svinin
Iskander Taimanov
Valentin Tenenev
Dmitry Treschev
Andrey Tsiganov