ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν
BogoljubS

VOJISLAV POPOVIĆ

Vojisalv Popović was working since 1. jully 1952. at Mathematical Institute SASA as librariran and translator.


Author: Miloš Milovanović