ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

HistoryThe Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts was founded in 1946 as the first institute of the Academy. At the time of its founding in a country devastated by the war, the Institute had to start practically from zero, but there was a historical background on which to build.
Scientific Results in Mathematical Institute 1946-1961, mathematics-mechanics by Milan P. Čavčić (in Serbian), Matematički institut SANU, 1990

Srpski matematičari
Zbornik predavanja održanih na skupu Srpski matematičari u okviru manifestacije Maj mesec matematike 2012.

Mihailo Petrović Alas
2018, The Year of Mihailo Petrović Alas (1868-1943)

Ljubomir Klerić 2020, 175th anniversary of the birth of Ljubomir Klerić

Katica (Stevanović) Hedrih, Miloš Kojić, Nenad Filipović (priređivači), Master class - Srpski mehaničari, Srpsko društvo za mehaniku, Beograd, Kragujevac, Niš, 2023.