ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Student awards

Each year Mathematical institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts recognizes students' (PhD, MSc and BSc) high level achievements in mathematics, mechanics and computer science, and awards the best graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade, in the fields of mathematics and computing.

 

2023

The laureates:
 • Annual Award in the field of mathematics and mechanics for PhD students: Miloš Đorić and Stefan Ivković (theses defended at Faculty of mathematics, Beograd),
 • Annual Award in the field of computing for PhD students: Miloš Simić (thesis defended at Faculty of thechical science, Novi Sad) and Đorđe Stakić (thesis defended at Faculty of Economics and Business, Beograd),
 • Annual Award in the field of mathematics and mechanics for M.Sc. students: Andrea Grbić and Danijel Aleksić (theses defended at Faculty of mathematics, Beograd),
 • Annual Award in the field of computing for M.Sc. students: Iva Veljković (theses defended at School of Electrical Engineering, Beograd) and Luka Milošević (thesis defended at Faculty of mathematics, Beograd),
 • Annual Award in the field of computing for B.Sc. students: Dimitrije Glukčević and Marko Milenković (Faculty of sciences and mathematics, Niš),
 • Honorary Mention in the field of computing for M.Sc. students: Tamara Ranković (thesis defended at Faculty of thechical science, Novi Sad),
 • Honorary Mention in the field of mathematics and mechanics for B.Sc. students: Anastasija Pantović (Faculty of sciences and mathematics, Novi Sad).
May 15, 2023
The laureates:
 • Annual Award in the field of mathematics for the best graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade: Stefan Shrestha.
 • Annual Award in the field of computing for the best graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade: Lazar Brajović.
July 17, 2023.

 

2022

The laureates:
 • Annual Award in the field of mathematics and mechanics for PhD students: Marija Jelić Milutinović (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu), Aleksandra Kostić (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu),
 • Annual Award in the field of computing for PhD students: Mirko Spasić (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu), Dušan Džamić (Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu),
 • Annual Award in the field of mathematics and mechanics for M.Sc. students: Isidora Rapajić (Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu), Danilo Tošović (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu),
 • Annual Award in the field of computing for for M.Sc. students: Senad Kurtiši (Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu), Stefan Radonjić (Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu),
 • Honorary Mention in the field of mathematics and mechanics for M.Sc. students: Jovana Tomić Kostić (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu), Predrag Pilipović Kostić (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu).
May 9, 2022
The laureates:
 • Annual Award in the field of mathematics for the best graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade: Milica Vugdelić, Aleksandar Gađanski and Milica Vugdelić.
 • Annual Award in the field of computing for the best graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade: Aleksa Vučković and Igor Engi.
July 01, 2022.

 

2021

The laureates:
 • Annual Award in the field of mathematics and mechanics for PhD students: Ivana Đurđev (Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu), Marina Milićević (Fakultet Tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu)
 • Annual Award in the field of computing for PhD students: Milana Grbić (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu), Branislava Šandrih (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu), Aleksandar Rakićević (Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu)
 • AnnAnnual Award in the field of mathematics and mechanics for M.Sc. students: Žikica Lukić (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu), Sunčica Sakić (Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu)ual Award in the field of mathematics and mechanics for M.Sc. students: Bojana Pantić (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu) i Nikola Sarajlija (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)
 • Annual Award in the field of computing for M.Sc. students: Ostojić (Prirodno-matematički fakultetu Univerziteta u Kragujevcu)
 • Annual Award in the field of mathematics and mechanics for B.Sc. students: Slađan Jelić (Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu)
 • Annual Award in the field of computing for B.Sc. students: Marina Ivanović (Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu), Senad Kurtiši (Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu)
 • Honorary Mention in the field of mathematics and mechanics for B.Sc. students: Milan Mihailović (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu)
 • Honorary Mention in the field of computing for M.Sc. students: Aleksa Luković (Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu), Ivan Ristović (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu), Stefan Spalević (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu)
May 14, 2021
The laureates:
 • Annual Award in the field of mathematics for the best graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade: Strahinja Gvozdić and Miloš Milićev.
 • Annual Award in the field of computing for the best graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade: Isidora Majkić and Andrija Petrović.
 • Honorary Mention in the field of mathematics for graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade: Uroš Colović and Dobrica Jovanović.
 • Honorary Mention in the field of computing for graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade: Momčilo Mrkaić.
July 16, 2021.

 

2020

The laureates:
 • Annual Award in the field of mathematics and mechanics for PhD students: Maja S. Obradović (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu), Dimitrije Nikolić (Univerzitet u Novom Sadu)
 • Annual Award in the field of computing for PhD students: Stefan Stanimirović (Prirodno-Matematički Fakultet, Univerzitet u Nišu)
 • Annual Award in the field of mathematics and mechanics for M.Sc. students: Bojana Pantić (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu) i Nikola Sarajlija (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)
 • Annual Award in the field of computing for M.Sc. students: Vladimir Barać (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu), Sara Perić (Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu)
 • Annual Award in the field of mathematics and mechanics for B.Sc. students: no award was given
 • Annual Award in the field of computing for B.Sc. students: Maja Pantić (Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu)
 • Honorary Mention in the field of computing for M.Sc. students: Kristina Licenberger (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu), Nikola Pejić (Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu)
May 5, 2020
The laureates:
 • Annual Award in the field of mathematics for the best graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade: Irina Đanković and Jelena Ivančić.
 • Annual Award in the field of computing for the best graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade: Mihailo Milošević and Marko Grujčić.
 • Honorary Mention in the field of mathematics for graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade: Stefan Radojičić.
 • Honorary Mention in the field of computing for graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade: Magdalina Jelić.
July 17, 2020.

 

2019

The laureates:
 • Annual Award in the field of mathematics and mechanics for PhD. students: Petar Melentijević (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu), Nenad O. Vesić (PMF, Univerzitet u Nišu)
 • Annual Award in the field of computing for PhD. students: Nina Radojičić (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu), Pavle Milošević (Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu), Zoran Babović (Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu)
 • Annual Award in the field of mathematics and mechanics for M.Sc. students: Milica Milunović (Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu), Srđan Stefanović (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu)
 • Annual Award in the field of computing for M.Sc. students: Miloš Stojanović (Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu)
 • Annual Award in the field of mathematics and mechanics for B.Sc. students: Mateja Bošković (Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu)
 • Annual Award in the field of computing for B.Sc. students, Aneta Kartali (Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu), Miloš Pavlović (Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu)
 • Honorary Mention in the field of mathematics and mechanics for M.Sc. students: Ivana Vasiljević (Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu), Aleksandra Vlajković (PMF, Univerzitet u Nišu), Hranislav Stanković (PMF, Univerzitet u Nišu)
 • Honorary Mention in the field of computing for B.Sc. students: Sara Perić (Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet Novi Sad), Miljan Mitrović (Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu)
May 17, 2019.
The laureates:
 • Annual Award in the field of mathematics for the best graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade: Jelena Ilić and Lazar Korsić
 • Annual Award in the field of computing for the best graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade: Mihailo Aleksić
November 27, 2019.

 

2018

The laureates:
 • PhD awards for Mathematics and Mechanics: Boban Karapetrović and Jovana Nikolić (Faculty of Mathematics, University of Belgrade), and Marija Cvetković (Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš).
 • PhD awards for Computer Sciences: Danijela Simić (Faculty of Mathematics, University of Belgrade), and Nenad Korolija and Marko Mišić (School of Electrical Engineering, University of Belgrade).
 • Student awards for Mathematics and Mechanics: Veljko Panić (Faculty of Mathematics, University of Belgrade).
 • Student awards for Computer Sciences: Branislava Živković (Faculty of Mathematics, University of Belgrade) and Natalija Katić (School of Electrical Engineering, University of Belgrade).
May 23, 2018.

 

2017

The laureates:
 • For Mathematics and Mechanics: Dragan Đokić (Faculty of Mathematics, University of Belgrade), and Bogdan Đorđević (Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš), and
 • For Computer Sciences: Ljubica Vujović (School of Electrical Engineering, University of Belgrade), and Petar Trifunović (School of Electrical Engineering, University of Belgrade).
November 17, 2017.