ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Public Procurement


Plan javnih nabavki za 2024. godinu, 29.02.2024.
Izmenjena verzija plana javnih nabavki za 2023. godinu, 14.11.2023.
Poziv za javna nabavka usluga avio-prevoza JN 1/2023-U za 2023. godinu, 28.02.2023.
Plan javnih nabavki za 2023. godinu, 14.02.2023.
Odluka o dodeli ugovora JN 3/2022-D, 25.11.2022.
Izmenjen Plan javnih nabavki za 2022. godinu, 31.10.2022.
Izmenjen Plan javnih nabavki za 2022. godinu, 18.06.2022.
Plan javnih nabavki za 2022. godinu, 21.02.2022.
Plan javnih nabavki za 2021. godinu, 10.11.2021.
Izmenjen Pravilnik javnih nabavki za 2021. godinu, 21.09.2021.
Pravilnik javnih nabavki za 2021. godinu, 02.04.2021.
Plan javnih nabavki za 2021. godinu, 02.04.2021.
Odluka o izmeni javnih nabavki za 2020. godinu, 10.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti JNMV U 01/2020-2, 13.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti JNMV U 01/2020-2, 26.06.2020.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti JNMV U 01/2020-2, 08.06.2020.
Poziv za javnu nabavku male vrednosti JNMV U 01/2020-2, 08.06.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku male vrednosti JNMV U 01/2020, 22.05.2020.
Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku male vrednosti JNMV U 01/2020, 15.05.2020.
Službena beleška za javnu nabavku male vrednosti JNMV U 01/2020, 16.03.2020.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti JNMV U 01/2020, 06.03.2020.
Poziv za javnu nabavku male vrednosti JNMV U 01/2020, 06.03.2020.
Plan javnih nabavki za 2020. godinu, 18.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku JNOP D 01/2019, 25.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku JNOP D 01/2019, 11.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 03/2019, 06.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 02/2019, 06.12.2019.
Pitanje i odgovor br. 1 za javnu nabavku JNOP D 01/2019, 04.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 01/2019, 28.11.2019.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JNOP D 01/19, izmena KD br. 1, 22.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije JNOP D 01/19, 22.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 02/2019, 22.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 03/2019, 21.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 01/2019, 21.11.2019.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 03/2019, 08.11.2019.
Poziv za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 03/2019, 08.11.2019.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 02/2019, 08.11.2019.
Poziv za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 02/2019, 08.11.2019.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 01/2019, 07.11.2019.
Poziv za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 01/2019, 07.11.2019.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JNOP D 01/19, 07.11.2019.
Poziv za javnu nabavku JNOP D 01/19, 07.11.2019.
Izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu br. 1, 05.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci male vrednosti JNMV U 01/2019, 20.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti JNMV U 01/2019, 12.03.2019.
Pitanje i odgovor br. 1 za javnu nabavku male vrednosti JNMV U 01/2019, 20.02.2019.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti JNMV U 01/2019, 19.02.2019.
Poziv za javnu nabavku male vrednosti JNMV U 01/2019, 19.02.2019.
Plan javnih nabavki za 2019 godinu, 14.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci JNMV D 02/18, 26.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci JNMV D 01/18, 26.12.2018.
Odluka o dodeli Ugovora za javnu nabavku JNMV D 02/2018, 21.12.2018.
Odluka o dodeli Ugovora za javnu nabavku JNMV D 01/2018, 21.12.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku ORN-38650000 partija 2, 21.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci JNOP D 01/18 partija 1, 18.12.2018.
Pitanje broj 1 i odgovor za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 02/2018, 17.12.2018.
Poziv za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 02/2018, 14.12.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JNMV D 02/2018, 14.12.2018.
Poziv za javnu nabavku male vrednosti JNMV D 01/2018, 14.12.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JNMV D 01/2018, 14.12.2018.
Plan javnih nabavki za 2018. godinu - izmena br. 2, 13.12.2018.
Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku JNOP D 01/2018 partija 2, 11.12.2018.
Odluka o dodeli Ugovora za javnu nabavku JNOP D 01/2018, 11.12.2018.
Pitanje broj 2 i odgovor za javnu nabavku JNOP D 01/2018, 23.11.2018.
Izmena Konkursne dokumentacije za javnu nabavku JNOP D 01/2018, 19.11.2018.
Pitanje broj 1 i odgovor za javnu nabavku JNOP D 01/2018, 15.11.2018.
Izmena Konkursne dokumentacije za javnu nabavku JNOP D 01/2018, 15.11.2018.
Poziv za javnu nabavku JNOP D 01/2018, 13.11.2018.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JNOP D 01/2018, 13.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci JNMV U 01/18, 23.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci JNMV U 01/18, 10.04.2018.
Konkursna dokumentacija za agencijske usluge posredovanja, 22.03.2018.
Poziv za nabavku usluga posredovanja, 22.03.2018.
Plan javnih nabavki za 2018. godinu, 15.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci 3D laserskog terenskog skenera JNOP D 03/2017, 28.12.2017.
Odluka o dodeli Ugovora za nabavku 3D terenskog laserskog skenera JNOP D 03/2017, 26.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci JNOP D 02/2017, 19.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci, 19.12.2017.
Izmena dokumentacije tendera za nabavku 3D terenskog laserskog skenera JNOP D 03/2017, 15.12.2017.
Pitenje i odgovor u vezi izmene tendera za nabavku 3D terenskog laserskog skenera JNOP D 03/2017, 15.12.2017.
Izmena tendera za nabavku 3D terenskog laserskog skenera JNOP D 03/2017, 12.12.2017.
Poziv za javnu nabavku JNOP D 03/2017, 24.11.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JNOP D 03/2017, 24.11.2017.
Poziv za javnu nabavku JNOP D 02/2017, 25.10.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JNOP D 02/2017, 25.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru nabavke glave 3D skenera, 05.07.2017.
Odluka za dodelu Ugovora za javnu nabavku male vrednosti za nabavku glave 3D skenera, 09.06.2017.
Poziv za javnu nabavku male vrednosti za nabavku glave 3D skenera, 01.06.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti za nabavku glave 3D skenera, 01.06.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV U 01/2017, 28.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora JNMV U 01/2017, 18.04.2017.
Pitanje i odgovor potencijalnom ponudjacu, 07.04.2017.
Pitanje i odgovor potencijalnom ponudjacu, 06.04.2017.
Konkursna dokumentacija JNMV U 01/2017 izmena, 06.04.2017.
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda, 06.04.2017.
Poziv za javnu nabavku male vrednosti za usluge posredovanja, 03.04.2017.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti za usluge posredovanja, 03.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 3D skener, 21.12.2016.
Obaveštenje ozaključenom ugovoru za 3D skener, Sl. gl., 21.12.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za proširenje storidž sistema i produženje garancije, 20.12.2016.
Obaveštenje ozaključenom ugovoru za proširenje storidž sistema i produženje garancije, Sl. gl., 20.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora za nabavku 3D skenera, 09.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora za proširenje storidž sistema i produženje garancije, 06.12.2016.
Izmena konkursne dokumentacije za nabavku 3D skenera, 02.12.2016.
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za nabavku 3D skenera, 02.12.2016.
Pitanja i odgovori za javnu nabavku 3D skenera, 24.11.2016.
Poziv za javnu nabavku 3D skenera, 07.11.2016.
Konkursna dokumentacija za nabavku 3D skenera, 07.11.2016.
Poziv za javnu nabavku opreme za proširenje storidž sistema i produženje garancije, 07.11.2016.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku opreme za proširenje storidž sistema i produženje garancije, 07.11.2016
Odluka o zakljucenju ugovora, 15.03.2016
Odluka o dodeli ugovora, 26.02.2016
Pojasnjenje konkursne dokumentacije, 1/2016, II deo
Pojasnjenje konkursne dokumentacije, 1/2016
Poziv za javnu nabavku male vrednosti za usluge posredovanja, 1/2016
Konkursna dokumentacija za usluge posredovanja, 1/2016
Obavestenje o zakljucenju ugovora JNOP 2/15
Obavestenje o obustavi postupka JNMV 2/15
Odluka 16.12.2015.
Odluka 10.12.2015.
Javna nabavka male vrednosti 8.12.2015.
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije 8.12.2015.
Odgovor na pitanje 8.12.2015.
Poziv za podnosenje ponuda 4.12.2015
Nabavka male vrednosti 4.12.2015
Nabavka klima uredjaja i opreme sa ugradnjom - izmena KD JNOP 4-15 26.11.2015
Obavestenje o izmeni konkursne dokumentacije JNOP1-15 26.11.2015
Pojasnjenje konkursne dokumentacije JNOP1-15 26.11.2015.
Obavestenje o izmeni dokumentacije, 9.11.2015.
Poziv za podnosenje ponuda novembar 2015
Nabavka klima uredjaja i opreme sa ugradnjom novembar 2015
Pravilnik o blizem uredjivanju postupka za javne nabavke
Obavestenje o zakljucenom ugovoru maj 2015
Odgovor potencijalnom ponudjacu april 2015
Konkursna dokumentacija za april 2015
Poziv za podnosenje ponuda za april 2015
Obustava postupka (konkurs mart 2015)
Izmena konkursne dokumentacije (konkurs mart 2015)
Pitanje i odgovor (konkurs mart 2015)
Konkursna dokumentacija za mart 2015
Poziv za podnosenje ponuda za mart 2015
Zakljucenje ugovora za decembar 2014
Konkursna dokumentacija za decembar 2014
Poziv za podnosenje ponuda za decembar 2014
Obavestenje o zakljucenju ugovora
Avio prevoz-konkursna dokumentacija
Poziv za podnosenje ponuda

Archive