ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

MI SANU Contact Information

General inquiries should be made via
email to: office@mi.sanu.ac.rs
telephone to: +381-11-2630170

Matematički Institut SANU

Kneza Mihaila 36
11000 Beograd, p.p. 367
Serbia
telephone to: +381-11-2630170

Library related inquiries should be made via
email to: library@mi.sanu.ac.rs
or by telephone to: +381-11-2180591.
Fax: 381-11-2186105

Email: office@mi.sanu.ac.rs

PIB/Tax ID number: 100056973

Directions to the Institute


The Mathematical Institute is located on the third floor of the building in the street Kneza Mihaila in downtown Belgrade.