ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Jubilarni seminar u čast proslave Matematičkog instituta

13-15.decembar, 2006.

Program
Apstrakti

Organizacioni odbor


Tatjana Davidović
Miodrag Kapetanović
Zoran Ognjanović
Zoran Perišić


Programski odbor


Teodor Atanacković
Stevan Pilipović


Počasni odbor


Nikola Hajdin, predsednik SANU
Mile Savić, državni sekretar u Ministarstvu za nauku i zaštitu životne sredine
Mileva Prvanović, akademik SANU
Bogoljub Stanković, akademik SANU
Slaviša Prešić, Profesor Beogradskog univerziteta
Veljko Vujičić, Profesor Beogradskog univerziteta


Galerija slika