Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU
                       OPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU



-- PROGRAM ZA APRIL 2005 --

 

Petak, 01. april 2005. u 14h, sala 2 MI SANU BG:

Prof. Dusan R. Georgijevic, Masinski fakultet, Beograd
INTERPOLACIONI PROBLEMI PIK-NEVANLININOG I LEVNEROVOG TIPA

Sadrzaj: Klasicna varijanta interpolacionog problema Pik-Nevanlininog tipa zahteva da se nadje kompleksna funkcija analiticka i sa nenegativnim imaginarnim delom u gornjoj poluravni kompleksne ravni, koja uzima zadate vrednosti u tackama nekog podskupa gornje poluravni. Interpolacioni problem Levnerovog tipa je slican Pik-Nevanlininom, samo sto se tacke u kojima su zadate (radijalne rubne) vrednosti trazene funkcije nalaze na realnoj pravoj i sto su u istim tackama zadati i njeni radijalni izvodi. Iako su nastali jos u drugoj, odnosno cetvrtoj deceniji proslog veka, ovakvi i slicni problemi intenzivno se izucavaju. Glavni razlog za to je povezanost tih problema sa primenama u automatskom upravljanju i drugim oblastima. U ovom predavanju ce biti prikazana razna uopstenja i varijante navedenih problema, kao i razliciti pristupi njihovom resavanju. Bice spomenuti i rezultati predavaca koji se odnose na tu problematiku.

Petak, 08. april 2005. u 14h, sala 2 MI SANU:

Prof. Vladimir Rakocevic, Prirodno-matematicki fakultet, Nis
IDEMPOTENTI OPERATORI NA HILBERTOVIM I BANACHOVIM PROSTORIMA

Sadrzaj: Dacemo pregled novijih rezultata o idempotentnim operatorima na Hilbertovim i Banachovim prostorima. Posebno, razmatramo normu idempotentnog operatora na Hilbertovom prostoru, perturbaciju direktnog komplementa u Hilbertovom prostoru, i procenu za idempotentni operator u Banachovom prostoru i egzistenciju direktnog komplementa.

Petak, 15. april 2005. u 14h, sala 2 MI SANU:

Nema sastanka Odeljenja.

Petak, 22. april 2005. u 14h, sala 718, MF BG:

Dr Svjetlana Terzic, Prirodno-matematicki fakultet, Podgorica, Univerzitet Crne Gore
RACIONALNE HOMOLOGIJE PROSTORA PETLJI NEKIH HOMOGENIH PROSTORA

Sadrzaj: Teorija minimalnih modela zajedno sa teoremom Milnor-Moor-a daje algebarski model za izracunavanje algebra racionalnih homologija prostora petlji prosto-povezanih prostora. U ovom predavanju prvo se daje prikaz tog modela, a zatim se pokazuje kako se takav model u slucaju nekih specijalnih homogenih prostora moze primijeniti za dobijanje eksplicitnih rezultata.




Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.