Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA APRIL 2009.

 

 

PETAK, 03. april 2009. u 14 sati:


Vladimir Dragović, Matematički institut SANU
SOFIJIN SVET: GEOMETRIJA I INTEGRABILNOST

Apstrakt. U predavanju ce biti prikazana sinteza dve decenije naseg rada posvecenog algebarsko-geometrijskim strukturama i integrabilnosti. Posebno se analiziraju bilijari i sistemi krutog tela i uloga algebraskih krivih i njihovih Jakobijana u integraciji. Medju najnovijim rezultatima, bice istaknute nove veze sa teorijom aproksimacija, teorijom izomonodromskih deformacija, geometrijom nula racionalnih funkcija, t'Hooftovim raslojenjima, kvantnim i visevrednosnim grupama. Na kraju ce biti predstavljen i novi pogled na cigru Kovaljevske, koja se vec 120 godina smatra vrhuncem klasicne teorije integrabilnih sistema, zadrzavajuci svo to vreme veo tajne i oreol nedokucivosti.

Ponedeljak, 20. 04. 2009. sala 2 MI SANU

Olli Martio, University of Helsinky, Finland
TWO ASPECTS OF STABILITY: INJECTIVITY AND ROTATION

Abstract: Two problems, due to F. John, are considered.

A set $A \subset \R ^n$ is stable if there is $L_0 > 1$ such that every locally $L$-bilipschitz, $1 \leq L < L_0$ mapping $f : A \to \R ^n$ is injective in $A$. Which sets are stable?

Let $f : \R ^2 \to \R ^2$ be an $L$.bilipschitz mapping such that $f|\R ^2 \setminus B(0, 1) = id$ and $f|B(0, r)$, $0 < r < 1$, is a rotation. How small $L$ could be?

It is shown that the both problems have much in common and that complex analysis plays a role for their solutions.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.