Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA APRIL 2012.

 

NAPOMENA: Predavanja ce se odrzavati u Sali II na prvom spratu Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

 

Petak, 06.04.2012. u 14h sala II, MI
Dr Rade Zivaljević, Matematički institut SANU
HOMOTOPSKI KOLIMESI KAO METOD U KOMBINATORNOJ MATEMATICI

Rezime: Kao rezultat saradnje sa poznatim nemackim matematicarom Ginterom Ciglerom (Mittag Leffler institut, 1991), pojavio se rad "Homotopy types of subspace arrangements via diagrams of spaces" (Mathematische Annalen, 1993), u kome su u kombinatoriku uvedene neke tehnike teorije homotopije. Predavanje je prilika da se sa distance od 20 godina da kratki pregled razvoja ove teorije.Petak, 27.04.2012. u 15:30h, sala 301f, MI SANU, BGD
Pavle V. M. Blagojević, Gunter M. Ziegler

IZBORNI RATOVI
Rezime: Nekada davno, u dalekom univerzumu, ziveo je mali duhom nepokoreni narod podeljen u dve politicke frakcije. Frakcija iracionalnih je nadvladala frakciju racionalnih za svega saku clanova a izbori su se nakon milenijuma cekanja neumitno priblizavali. Mracni gospodar iracionalanosti je smislo pakleni plan: Podelicu univerzum u N konveksnih izbornih jedinica (da niko ne posumnja) tako da u svakoj izbornoj jedinici zivi isti broj stanovnika a pri tome iracionalni su u svakoj vecina. Tako cu postati apsolutni, demokratski vladar kosmosa, ha, ha, ha, ... ! Da li mracni gospodar iracionalnosti moze da postane apsolutni, demokratski vladar kosmosa?

(Na predavanju ce biti prikazani rezulatati dobijeni u okviru .ERC Grant agreement no. 247029-SDModels.)

ELECTION WARS
Abstract: Once upon a time in a universe far, far away there was a nation divided into two political fractions. The fraction of irrationals overnumbered the fraction of rationals by a bit, while elections were imminent. The Dark Lord of irrationals made a vicious plan: I'll divide the universe into a number of convex election units (so nobody suspects) in such a way that each unit has the same amount of inhabitants and moreover in each unit irrationals are in the majority by the same margin. Thus, I'll be the absolute, democratic ruler of the universe, ha, ha, ha, ... ! Will the Dark lord of irrationality succeed?

(The presented results are obtained within .ERC Grant agreement no.247029-SDModels.)


OBAVEŠTENJE


Centar za promociju nauke u saradnji sa Matematičkim institutom SANU prvi put organizuje nacionalnu naučnopopularnu manifestaciju "Maj mesec matematike". Ovim inovativnim pristupom želja nam je da pokažemo široj javnosti da matematika ne mora da bude nerazumljiva i teška. Kroz razne aktivnosti učesnici će moći da upoznaju matematiku na interaktivan način. Plan dešavanja biće naknadno objavljen na Internet prezentaciji Centra za promociju nauke ( http://kalendar.cpn.rs/ ).

Svečano otvaranje manifestacije Maj mesec matematike

Svečana sala Srpske akademije nauka i umetnosti SANU,
Knez Mihailova 35
petak 27. april u 12:00

Svečano otvaranje nacionalne naučnopopularne manifestacije Maj mesec matematike. Govorice akademik Nikola Hajdin, dr Ginter Cigler, prof. dr Branko Kovačević, prof. dr Zoran Marković i mr Aleksandra Drecun

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.