Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA APRIL 2014.

 

NAPOMENA: Predavanja ce se odrzavati u Sali 301f na trecem spratu Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

 

Petak, 17.04.2014. u 17:30h, sala 301f, MI SANU
!!!OBRATITE PAZNJU NA DATUM I VREME!!!
Ismar Volic, Department of Mathematics, Wellesley College, MA
UVOD U "KALCULUS FUNKTOR"; PRIMENA NA PROSTORE CVOROVA I LINKOVA

Apstrakt: Ovo predavanje predstavlja uvod u "kalkulus funktor" koji se bavi aproksimacijom funktora u algebri i topologiji. Ova teorija na neki nacin kategorise obican Tejlorov red analiticke funkcije i jedna od tema predavanja ce biti analogija izmedju ove dve vrste aproksimacija. "Kalkulus funktor" se moze izmedju ostalog koristiti za proucavanje prostora ulaganja jedne mnogostrukosti u drugu. Nakon prikaza konstrukcije Tejlorove kule za prostore ulaganja, fokus daljeg predavanja ce biti na cvorovima, linkovima i nacinu na koji Tejlorova kula daje informacije o homologiji i homotopiji tih prostora. Posebna paznja ce se posvetiti Vasiljevim invarijantama cvorova koje spadaju u najinteresantnije pojave u niskodimenzionalnoj topologiji u poslednjih petnaest godina i koje se na prirodan nacin pojavljuju u "kalkulusu funktora".

Petak, 25.04.2014. u 14h, sala 301f, MI SANU
Miroslav Ciric, Stevan Pilipovic, Miodrag Mateljevic
NAUCNI REZULTATI NA PROJEKTIMA U 2013

Koncepcija sastanka: Rukovodioci projekata, u dogovoru sa Upravnikom odeljenja, ce prikazati u opstim crtama, naucne rezultate koje su dobili istrazivaci na njihovim projektima a primljeni su za stampu ili su publikovani u 2013. godini.

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.