Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU
MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

                      


PROGRAM ZA APRIL 2017.


PETAK, 07.04.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Dragan Djordjevic, Matematicki fakultet, Nis
GEOMETRIC OPERATOR THEORY: APPLICATIONS TO FREDHOLM THEORY AND GENERALIZED INVERSES
Decompositions of spaces induce matrix decompositions of bounded linear operators. Our idea is to prove some results in operator theory using operator matrices. We call it geometric operator theory. Generalized inverses of operators, as well as projections are involved.


PETAK, 21.04.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Vladimir Grujic, Matematicki fakultet, Beograd
KOMBINATORIKA UOPSTENIH PERMUTOEDARA
Uopsteni permutoedri su konveksni politopi nastali deformacijama permutoedra. Neke znacajne klase konveksnih politopa su uopsteni permutoedri: graficki zonotopi, nestoedri i politopi na bazama matroida. Uopsteni permutoedar Q odredjuje jedan kvazisimetricni enumerator F_Q koji sadrzi informaciju o f-vektoru politopa Q. Ovaj enumerator je zajednicko profinjenje Stenlijeve hromatske funkcije grafa i poznate kvazisimetricne funkcije matroida. Pokazacemo kako kombinatorika uopstenih permutoedara odredjuje strukture Hopfovih algebri na grafovima, gradivnim skupovima i matroidima koje proizvode ovaj enumerator.
PETAK, 28.04.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Slobodan K. Simic, Matematicki institut SANU, Beograd
O PRIMENAMA SPEKTRALNE TEORIJE GRAFOVA U MATEMATICI
Dobro je poznato da Spektralna teorija grafova (STG) nije primenljiva samo u resavanju problema iz raznih naucnih i strucnih disciplina (npr. u racunarstvu), vec i u samoj matematici. Pokazalo se da se mnogi matematicki problemi mogu uspesno i elegantno resavti uz pomoc STG, i to u sasvim neocekivanim pristupom. U ovom predavanju, pored primera iz literature, bice prezentirani i originalni doprinosi. Najavljeni primeri odnose se na sledece oblasti: teoriju grafova, kombinatoriku, linearnu algebru, geometriju i teoriju brojeva.

Odeljenje za matematiku je opsti matematicki seminar namenjen sirokoj publici. Predavanja su prilagodjena matematicarima i onima koji zele da to postanu.


Zoran Petric, Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU