Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU

Sastanci Odeljenja za Matematiku odrzavaju se u biblioteci Matematickog Instituta SANU, Kneza Mihaila 35, Beograd, na prvom spratu.

Sastanci se odrzavaju petkom u 12 casova
(OBRATITE PAZNJU NA PONOVNU PROMENU TERMINA).

ODELJENJE ZA MATEMATIKU je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu. Predavanja su namenjena sirokom krugu matematicara - i onima koji ne rade u toj oblasti. POSEBNO SU DOBRODOSLI POSTDIPLOMCI I STUDENTI STARIJIH GODINA.

-- PROGRAM ZA DECEMBAR 2002 --

Petak, 6. decembar 2002. u 12h :

OPSTI SASTANAK
ORGANIZACIJA RADA ODELJENJA U 2003. GODINI

Predlozi gostovanja stranih matematicara, zajednicki sastanci sa Matematickim fakultetom, izvestaji sa projekata, skupova, ...

Petak, 13. decembar 2002. u 12h :

Bosko Jovanovic (Matematicki fakultet)
O JEDNOJ KLASI GRANICNIH PROBLEMA SA SINGULARNIM KOEFICIJENTIMA

REZIME: Razmatraju se razliciti granicni problemi za parcijalne diferencijalne jednacine koji sadrze singularne koeficijente (tipa Diracove distribucije). Takvi granicni problemi predstavljaju modele razlicitih fizickih procesa u kojima ucestvuju koncentrisane velicine (singularni izvori, toplotni kapacitet, masa itd.). Alternativno, koncentrisani faktori se mogu opisati pomocu razlicitih uslova saglasnosti, dinamickih granicnih uslova itd.

Za proucavanje ovakvih problema razvijena je jedna apstraktna operatorska metoda. Uvedeni su specijalni funkcionalni prostori soboljevskog tipa i u njima dokazana egzistencija generalisanih resenja razmatranih zadataka. Takodje su uvedeni diskretni analogoni ovih funkcionalnih prostora i u njima dokazana konvergencija odgovarajucih diferencijskih shema.

Petak, 20. novembar 2002. u 12h :

Miodrag Petkovic, Ljiljana Petkovic Univerzitet u Nisu
ITERATIVNI METODI ZA INKLUZIJU NULA POLINOMA}

Inkluzivni iterativni metodi za re\v savanje nelinearnih jednacina, realizovani u realnoj ili kompleksnoj aritmetici, produkuju intervale koji sadrze realne ili kompleksne nule u svakoj iteraciji. Na taj nacin gornja granica greske, data pomocu duzine (realnog intervala) ili poluprecnika (diska) je automatski obezbedjena primenom operacija u intervalnoj aritmetici. Ova vrlo korisna osobina automatske samoprovere dobijenog rezultata, zajedno sa ukljucivanjem greske zaokruzivanja, cini da se intervalni metodi sve cesce koriste za resavanje mnogih problema u primenjenoj matematici i tehnickim disciplinama. U ovom saopstenju bice dat kratak prikaz nedavnih rezultata koji se odnose na iterativne metode za inkluziju nula polinoma. Glavna paznja je posvecena intervalnim metodima nagiba, metodima u aritmetici pravougaonika i simultanim metodima za inkluziju nula polinoma sa i bez popravke.

OBAVESTENJA

Ovo obavestenje mozete naci i na Internetu: www.mi.sanu.ac.yu

Ako zelite da se obavestenje o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.