Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU
                       OPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU-- PROGRAM ZA DECEMBAR 2004 --

Molimo da obratite paznju na izmene u terminima pojedinih predavanja

 

Petak, 03. decembar 2004. u 12h, sala 2 MI SANU BG:

Dragan Stevanovic, Prirodno-matematicki fakultet, Nis
SPEKTRALNA TEORIJA GRAFOVA: PAR ALATA I REZULTATA

Sadrzaj. Dva najpopularnija alata u dokazima u spektralnoj teoriji grafova su, bez sumnje, Rejlijev odnos i teorema o preplitanju. Njihova primena ce biti ilustrovana na nekoliko skorašnjih rezultata predavaca koji se ticu najvece sopstvene vrednosti neregularnih grafova, stabala sa ogranicenim najvecim stepenom cvora itd. Pored toga, bice predstavljeno i nekoliko otvorenih problema.

Petak, 10. decembar 2004. u 11h, sala 2 MI SANU:

Prof. Leo Liberti, DEI, Politecnico di Milano, Italy
SOLVING A QUANTUM CHEMISTRY PROBLEM WITH DETERMINISTIC GLOBAL OPTIMIZATION

Abstract. The Hartree-Fock method is well known in quantum chemistry, and widely used to obtain atomic and molecular eletronic wave functions, based on the minimization of a functional of the energy. This gives rise to a multi-extremal, nonconvex, polynomial optimization problem. We give a mathematical programming formulation of the problem, which we solve by using a spatial Branch-and-Bound algorithm. Lower bounds are obtained by solving a tight linear relaxation of the problem derived from an exact reformulation based on reduction constraints (a subset of RLT constraints). The proposed approach was successfully applied to the ground-state of the He and Be atoms.

Petak, 17. decembar 2004. u 14h, sala 2 MI SANU:

Arpad Takaci, Departman za matematiku i informatiku, PMF, Novi Sad
NELINEARNE OPERATORSKE DIFERENCIJALNE JEDNACINE

Sadrzaj. Posmatraju se nelinearne diferencijalne jednacine u polju operatora Mikusinskog koje odgovaraju parcijalnim integro-diferencijalnim jednacinama sa odgovarajucim uslovima. Primenjuju se metode pribliznog resavanja ovih jednacina pomocu postupaka analognih klasicnim postupcima kao sto su metoda sukcesivnih aproksimacija, Ojlerova i druge metode. Posebno se analiyira karakter tako dobijenih resenja u zavisnosti od tipa jednacine i uslova.

Petak, 24. decembar 2004. u 14h, sala 718, MF BGD:

Dragan S. Djordjevic, Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science and Mathematics, University of Nis
CHARACTERIZATIONS OF NORMAL OPERATORS AND THEIR GENERALIZATIONS INVOLVING PSEUDO INVERSES

Abstract. The class of normal operators on a Hilbert space is characterized involving the Moore-Penrose inverse. Moreover, some generalizations of normal operators are characterized in a similar way. Results are extended to C*-algebra settings.

Petak, 31. decembar 2004. u 14h, sala 2, MI SANU:

SRECNA NOVA GODINA!Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.