Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA DECEMBAR 2010.

 

 Petak, 10.12.2010. u 14h sala 2 SANU
Prof. Mirjana Djoric, Matematicki fakultet, Beograd
CR PODMNOGOSTRUKOSTI MAKSIMALNE CR DIMENZIJE U KELEROVIM MNOGOSTRUKOSTIMA

Sadrzaj: Bice izlozene osnovne definicije, primeri i osobine CR podmnogostrukosti kompleksnih mnogostrukosti cija je CR dimenzija maksimalna. Takodje, bice prikazana karakterizacija nekih model prostora u kompleksnim prostornim formama. Specijalno su interesantni slucajevi kada se posmatraju relacije koje povezuju dve geometrijske strukture: strukturu podmnogostrukosti, predstavljenu drugom osnovnom formom i skoro kontaktnu strukturu indukovanu skoro kompleksnom strukturom ambijentnog prostora.

Petak, 17.12.2010. u 14h, sala 2, MI SANU, BGD

Prof. Sinisa Vrecica, Matematicki fakultet, Beograd Dr Rade Zivaljevic, Matematicki institut SANU
TOPOLOSKE OBSTRUKCIJE ZA KOSA ULAGANJA

Sadrzaj: Problem odredjivanja (ili bar procene) minimalne dimenzije euklidskog prostora u koji se utapa data mnogostrukost ili sve mnogostrukosti date dimenzije, klasican je problem, koji odavno privlaci ogromnu paznju. Neki od najznacajnijih rezultata topologije su njemu posveceni. M. Ghomi i S. Tabachnikov su formulisali i proucavali interesantnu varijaciju ovog problema, odredjivanja dimenzije euklidskog prostora u koji se "koso" utapa data mnogostrukost ili data klasa mnogostrukosti. Pokazacemo vezu ovog problema sa odredjivanjem geometrijske dimenzije normalnog raslojenja na konfiguracioni prostor parova razlicitih tacaka. Koristeci tu vezu dobijamo veoma dobru procenu trazene dimenzije za neke vazne mnogostrukosti.

Petak, 24.12.2010. u 14h, sala 2, SANU, BGD

Dr Zoran Petrovic, Matematicki fakultet, Beograd
PROSTORI MATRICA I ALGEBARSKA TOPOLOGIJA

Sadrzaj: Zbir dve matrice istog ranga naravno ne mora biti istog ranga. Postavlja se pitanje: koja je maksimalna dimenzija vektorskog potprostora prostora matrica datog formata u kome je svaka matrica, sem nula matrice, istog ranga? U ovom predavanju bice pokazano kako se metode algebarske topologije mogu koristiti za procenu maksimalne dimenzije u slucaju matrica nad poljem realnih brojeva.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.