Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA DECEMBAR 2012.

 

NAPOMENA: Predavanja ce se odrzavati u Sali 301f na trecem spratu Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

 

Petak, 14.12.2012. u 14 casova, sala 301f MI SANU

NAUCNA POLITIKA MINISTARSTVA U 2013. GODINI

Rezime: U okviru ovog sastanka posebna paznja bice posvecena sledecim temama:
a) Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o vrednovanju naucnoistrazivackih rezultata istrazivaca;
b) Rasprava o drugim pravilnicima koje predlaze Nacionalni savet.

Petak, 21.12.2012. u 14h sala 301f, MI SANU

Predavanje nece biti odrzano zbog sastanaka vezanih za rad organa Ministarstva. O novom terminu odrzavanja ovog predavanja bicete blagovremeno obavesteni.

Marko Nedeljkov, Departman za matematiku, Univerzitet u Novom Sadu
PREKOMPRESIBILNOST I DELTA TALASI

Rezime: Sistemi zakona odrzanja su prakticno osnovni fizicki zakoni. Samim tim resenja moraju imati osim matematicke i fizicku potvrdu. Delta talasi su vrsta resenja sistema zakona odrzanja koja modeliraju grupisanje fluida (ili neke druge supstance - polja) do tacke beskonacnosti. To prevedeno na fizicke zakone znaci da karakteristike moraju "ulaziti" u front talasa jer se tako supstanca nakuplja. Matematicki to zovemo prekompresibilnost. Dugo je taj uslov bio koriscen kao onaj koji potvrdjuje valjanost slabog resenja koje sadrzi delta talase, sto je garantovalo jedinstvenost resenja. To nije tako ocigledno, jer recimo, za 2 X 2 sisteme, kombinacija dva udarna talasa je takodje prekompresibilna. Ako koristimo tzv. "shadow wave solutions" (SDW) koja sadrze delta talase kao podvrstu, u mogucnosti smo da koristimo entropijske parove kao kriterijum valjanosti delta talasa. Ispostavilo se da su u skoro svim dosadasnjim primerima, delta talasa valjani ako i samo ako su prekompresibilni. Prikaz toga cini prvi deo predavanja. Drugi deo predavanja je posvecen prikazivanju prvog poznatog kontraprimera (uopstena Capljiginova jednacina - model tamne energije).

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.