Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANUOPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

S. Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica

-- PROGRAM ZA FEBRUAR 2004 --

Petak, 6. februar 2004. u 14h, sala 2 MI SANU :

Nema sastanka Odeljenja.


Petak, 13. febuar 2004. u 14h, sala 2 MI SANU:

Nema sastanka Odeljenja.


Petak, 20. februar 2004. u 14h, sala 2 MI SANU:

Akademik Dragos Cvetkovic, prof. Slobodan Simic, Elektrotehnicki fakultet, Beograd
GRAFOVI SA NAJMANJOM SOPSTVENOM VREDNOSCU -2

Sadrzaj. U predavanju se daje prikaz knjige "Spectral Generalizations of Line Graphs; A Research Monograph on Graphs with Least Eigenvalue -2" čiji su autori D. Cvetković, P. Rowlinson i S. Simić i koja treba početkom 2004. godine da se pojavi u izdanju Cambridge University Press. Autori su radili na knjizi od 1999. godine kada su, zajedno sa M. Lepovićem, uspeli da rese 25 godina otvoreni problem karakterizacije maksimalnih izuzetnih grafova (rezultati su objavljeni u radu četvorice autora: The Maximal Exceptional Graphs, J. Combinatorial Theory, Ser. B, 86(2002), 347-363). Prilikom pisanja knjige kritički su pregledani rezultati, drugih autora i sopstveni, objavljivani u poslednjih četrdesetak godina i učinjen je napor da se izgradi konsistentna teorija grafova sa najmanjom sopstvenom vredno^Úću -2.

Petak, 27. februar 2004. u 14h (MF):


Tate i Atiyah: SEDAM PROBLEMA CLAY-OVOG INSTITUTA

(video zapis)

OBAVESTENJA

Ovo obavestenje mozete naci i na Internetu: www.mi.sanu.ac.yu

Ako zelite da se obavestenje o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.