Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU
                       OPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU-- PROGRAM ZA FEBRUAR 2005 --

 

Petak, 18. februar 2005. u 14h, sala 2 MI SANU:

Prof. Teodor M. Atanackovic, (dopisni clan SANU) Institute of Mechanics, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
O NEKIM MODELIMA MEHANIKE U KOJIMA SE JAVLJAJU IZVODI REALNOG REDA

Sadrzaj: Prikazace se jedan tip uopstenja konstitutivnih jednacina standardnog linearnog viskoelasticnog tela i to u slucaju kada se u konstitutivnim jednacinama javljaju izvodi po vremenu realnog reda. Analizirace se ogranicenja na koeficijente koja slede is entropijske nejednakosti. Potom ce se formulisati jednacine kretanja, za nekoliko konkretnih mehanickih sistema, kod kojih se javljaju diferencijalne jednacine sa diskretnim i neprekidno rasporedjenim izvodima realnog reda. Na kraju iznece se rezultati o egzistenciji i asimptotskom ponasanju resenja za pojedine probleme.

Petak, 25. februar 2005. u 14h, sala 2, MI SANU:

Prof. Milutin Dostanic, Matematicki fakultet, Beograd
OPERATOR INTEGRACIJE NA PROSTORU BERGMANA

Sadrzaj: Razmatra se operator integracije (generisan anal. funkcijom) na prostoru Bergmana sa radijalnom tezinom koja ima eksponencijalno opadanje na granici jed. diska. Dokazana je teorema koja daje neophodne i dovoljne uslove ogranicenosti (kompaktnosti) navedenog operatora sto predstavlja resenje jednog otvorenog problema u ovoj oblasti.
Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.