Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU
                       OPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU-- PROGRAM ZA FEBRUAR 2007 --

 

 

Petak, 16. februar 2007. sala 2 MI SANU:

Zoran Ognjanović, Vanja Korać, Tatjana Davidović, Matematički institut SANU
PARALELNO PROCESIRANJE U MATEMATIČKOM INSTITUTU SANU

Sadržaj: Zahvaljujući Ministarstvu za nauku i zaštitu životne sredine, Matematički institut je u procesu nabavke novog paralelnog raćunara, višeprocesorskog klastera sa 16+16 procesora. Računar će raditi pod Linux operativnim sistemom i biće namenjen za paralelna izračunavanja u raznim oblastima. Očekuje se da računar stigne i bude instaliran u prvoj polovini godine.

U okviru ovog predavanja biće opisane tehničke karakteristike računara i prateći softver. Predvidjeno je i upoznavanje sa specifičnostima paralelnog procesiranja, a biće izložena i praktična iskustva u korišćenju sličnih klastera.

Petak, 23. februar 2007. u 14h, sala 2, MI SANU BGD:

Stevan Pilipović, Depatman za matematiku, PMF Novi Sad
METODE FUNKCIONALNE ANALIZE U RAZNIM OBLASTIMA MATEMATIKE.

Sadržaj: Biće prikazani rezultati u okviru teorije uopžtenih baznih sistema (frame theory), teorije haosa i parcijalnih diferencijalnih jednačina.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.