Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU
                       OPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU-- PROGRAM ZA FEBRUAR 2008 --

 

 

Petak, 22. februar 2008. u 14h, sala 2, SANU, BG:


12. SRPSKI MATEMATI?KI KONGRES

Sadrzaj: Sastanak je posvecen organizaciji 12. srpskog matematickog kongresa koji ce se u periodu od 28.8. do 2.9.2008. godine odrzati u Novom Sadu. Molimo sve kolege, a posebno clanove Programskog i Pocasnog odbora da svojim prisustvom i sugestijama uzmu ucesca u organizaciji kongresa.

Petak, 29. fwbruar 2008. sala 2 MI SANU:

Slavko Simic, Matematicki institut SANU
ON A GLOBAL UPPER BOUND FOR JENSEN'S INEQUALITY

Abstract: In this paper we shall give a global upper bound for Jensen's inequality without restrictions on the target convex function $f$. We also introduce a characteristic $c(f)$ i.e. an absolute constant depending only on $f$, by which the global bound is improved.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.