Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA FEBRUAR 2009.

 

 

Petak, 27.02. 2009. u 14h, sala 2, SANU, BGD

Bojana Femić, Matematički institut SANU
JEDNA KATEGORIJSKA VERZIJA BITINOG EGZAKTNOG NIZA. PRIMENE

Sadrzaj: Od kada su Kanepel, Van Ojstajen i Zang (Caenepeel, Van Oystaeyen, Zhang) uveli Brauerovu grupu Hopfove algebre, ova grupa je izracunata za nekoliko kvazi-trijangularnih Hopfovih algebri. U svim ovim primerima Brauerova grupa se dekomponuje u direktni proizvod koji sadrzi jedan cudan faktor. Prikazacemo zajednicke crte gore navedenih izracunavanja koje ce nas dovesti do jedne kategorijske verzije Bitinog (Beattie) egzaktnog niza. Novodobijeni niz pruza opsti okvir u koji se uklapaju svi navedeni primeri i opisuje cudni faktor u terminima "pletenicaste" (braided) kohomoloske teorije. Nas niz uopstava na pletenicaste monoidalne kategorije niz koji je konstruisao Fernandez Vilaboa za simetricne monoidalne kategorije. Pokazacemo da su racunanja Brauerovih grupa trijangularnih Hopfovih algebri pokrivena njegovim radom, dok nas niz tretira kvazi-trijangularne Hopfove algebre koje nisu trijangularne. Ovo je zajednicki rad sa profesorom Huanom Kvadra (Juan ćCuadra) sa Univerziteta u Almeriji (Almeria). Branislava N. Novaković i Teodor M. Atanacković Fakultet tehničkih nauka Novi Sad OPTIMALNI OBLIK TEŠKOG ELASTIČNOG ŠTAPA OPTEREĆENOG KONCENTRISANOM SILOM NA SLOBODNOM KRAJU PRI BOČNOM IZVIJANJU

Rezime: Koriscenjem Pontijaginovog principa maksimuma odredjen je optimalni oblik elasticnog stapa koji je uklesten na jednom, a slobodan na drugom kraju. Analiza je uradjena za tankozidni stap koji je, osim sopstvenom tezinom, opterecen i koncentrisanom silom na slobodnom kraju. Kriterijum optimalnosti je zapremina stapa.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.