Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA FEBRUAR 2014.

 

NAPOMENA: Predavanja ce se odrzavati u Sali 301f na trecem spratu Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

 

Petak, 21.02.2014. u 14h, sala 301f, MI SANU
Projekti matematickog instituta
NAUCNI REZULTATI NA PROJEKTIMA U 2013.

Rukovodioci projekata, u dogovoru sa Upravnikom odeljenja, ce prikazati u opstim crtama, naucne rezultate koje su dobili istrazivaci na njihovim projektima a primljeni su za stampu ili su publikovani u 2013.
U Martu ce biti organizovano nekoliko sastanaka sa istim sadrzajem.

Petak, 28.02.2014. u 14h, sala 301f, MI SANU
Milos Savic, Mirjana Ivanovic, Milos Radovanovic, Zoran Ognjanovic, Aleksandar Pejovic, Tatjana Jaksic Kruger
eLib - eELEKTRONSKA BIBLIOTEKA MATEMATICKIH CASOPISA

Nakon skoro 10 godina postojanja eLib, arhiv elektronskih izdanja domacih matematickih casopisa, je postao deo evropske digitalne matematicke biblioteke EuDML. U prvom delu izlaganja bice reci o nastanku i razvoju ovog digitalnog repozitorijuma u Matematickom institutu SANU. U nastavku bice prezentovani rezultati analize mreze saradnje istrazivaca ekstrahovane iz eLib bibliografskih zapisa. Ispitivan je kontekst u kome mreza evoluira (dinamika broja radova/autora po godini), bazicne karakteristike radova i autora, te karakteristike strukture i evolucije mreze u periodu od 1932. do 2011. godine. Takodje, ispitivan je odnos izmedju metrika produktivnosti autora i metrika njihove centralnosti u mrezi saradnje.

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.