Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA FEBRUAR 2015.

 

NAPOMENA: Predavanja ce se odrzavati u Sali 301f na trecem spratu Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

 

Petak, 6.02.2015. u 14:00h, sala 301f, MI SANU
Dr. Bane Vasic, Univerzitet u Arizoni, Katedra za elektroniku i racunarstvo, Katedra za matematiku, Tuson, Arizona, SAD
GOOD DEEDS DUE TO FAULTS: FAULT-RESILIENT DECODERS AND MEMORIES MADE OF UNRELIABLE COMPONENTS

Abstract: In this talk we present our recent results in iterative decoders of low-density parity check codes made of unreliable logic gates. Such codes ensure reliable transmission and storage of information in computer chips made in nano-technologies, but unlike von Neumann approach, they guarantee an arbitrarily low probability of bit error while with only finite redundancy. We show evidences that probabilistic behavior of a decoder due to unreliable components can be exploited to our advantage and lead to an improved performance and reduced hardware redundancy. We provide examples of such decoding algorithms and give an explanation of this seemingly counter-intuitive behavior following from our insights in iterative decoding dynamics. Iterative decoding can be viewed as a recursive procedure for Bethe free energy function minimization, and the randomness in a message update may help the decoder to escape from the local minima. The decoder operates in a stochastic gradient descent fashion, but the random perturbations do not require any additional hardware as they are built-in the faulty hardware itself. Thus the decoder harvests good deeds of logic gate faults.

KORIST USLED KVARA: DEKODERI I MEMORIJE OTPORNI NA OTKAZE KOMPONENTI

Rezime: U ovom predavanju, predstavicemo nove rezultate u oblasti iterativnog dekodera low-density parity check codes sacinjenih od nepouzdanih logickih kola. Ovakvi kodovi obezbedjuju pouzdani prenos i memorisanje informacije u racunarskim cipovima napravljenim u nanotehnologijama, ali za razliku od von Neumann-ovog pristupa, oni garantuju proizvoljno malu verovatnocu greske po bitu zahtevajuci samo konacnu redundansu. Prikazacemo nove dokaze da se stohasticka priroda dekodera usled nepouzdanosti njegovih komponenti moze iskoristiti za poboljsanje rada dekodera uz smanjenu hardversku kompleksnost. U radu cemo dati primere algoritama dekodovanja sa ovakvim kontraintuitivnim ponasanjem koji su izvedeni iz uvida u dinamiku procesa iterativnog dekodovanja. Naime, iterativno dekodovanje se moze posmatrati kao minimizacija funkcije Bethe slobodne energije, a stohastika u formiranju poruka moze pomoci dekoderu da izadje iz lokalnog minimuma. Dekoder radi kao stohasticki gradientni algoritam, ali slucajne perturbacije ne zahtevaju nikakav dodatni hardver zato sto vec postoje u samom hardveru. Na taj nacin dekoder ubira plodove kvarova u svojim komponentama.

Petak, 20.02.2015. u 14:00h, 301f MI SANU
Professor Todor Gramchev, University of Cagliari
ISOTROPIC AND ANISOTROPIC SHUBIN TYPE OPERATORS OVER GELFAND SHILOV SPACES AND THE WEYL FORMULA

Abstract: Old an new classes of Gelfand Shilov spaces (isotropic and anisotropic) will be presented as a basis for bisingular type pseudodifferential operators. The counting function for the elliptic positive Shubin type bisingular operators will be explained.

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.