Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANUOPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

S. Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica

-- PROGRAM ZA JANUAR 2004 --

Petak, 9. januar 2004. u 14h, sala 2 MI SANU :

Akademik Aleksandar Ivic, Rudarsko-geoloski fakultet
PRIKAZ KNJIGE "THE RIEMANN ZETA-FUNCTION" (DOVER, 2003)

Rezime: Ovo je prikaz autorove knjige "The Riemann zeta-function" koju je nedavno objavila izdavačka kuća "Dover" iz Njujorka. Prvo izdanje knjige bilo je 1985. od strane izdavača "John Wiley & Sons" iz Njujorka. Osim istorijata knjige, u predavanju će biti reči o značaju Rimanove zeta-funkcije uopste. Poseban osvrt biće dat na Rimanovu hipotezu (da sve kompleksne nule zeta-funkcije imaju realan deo jednak 1/2).

Petak, 16. januar 2004. u 14h, sala 2 MI SANU:

Prof. Jean Andre Marti (University of Franch West Indies and Guyana )
ALGEBRAIC ANALYSIS OF DELTA SCHOK WAVES SOLUTIONS TO BURGERS EQUATION

Rezime. Biće izlozen novi koncept algebri uopstenih funkcija u kojem slaba resenja Burgersove jednačine tipa delta sok talasa i njihova interkcija imaju punu matematičku zasnovanost.

Petak, 23. januar 2004. u 14h, sala 2 MI SANU:

Nema sastanka Odeljenja.


Petak, 30. januar 2004. u 14h (MF):

Nema sastanka Odeljenja.


OBAVESTENJA

Ovo obavestenje mozete naci i na Internetu: www.mi.sanu.ac.yu

Ako zelite da se obavestenje o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.