Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA JANUAR 2013.

 

NAPOMENA: Predavanja ce se odrzavati u Sali 301f na trecem spratu Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

 

Utorak, 15.01.2013. u 12 casova, sala 301f MI SANU
Professor Douglas Bridges, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
FUNDAMENTALS OF CONSTRUCTIVE MATHEMATICS

Abstract: Introduction to constructive logic and foundations; the BHK interpretation of logic; omniscience principles; varieties of constructive mathematics: BISH, INT, and RUSS. The real line R; metric and normed spaces; the fundamental theorem of approximation theory. Hilbert space, projections, and compact operators.

References
[1] E. Bishop: Foundations of Constructive Analysis, McGraw-Hill, New York 1967.
[2] E. Bishop and D.S. Bridges: Constructive Analysis, Grundlehren der Math. Wissenschaften279, Springer.Verlag, Heidelberg, 1985.
[3] D.S. Bridges and L.S. Va: Techniques of Constructive Analysis, Universitext, Springer New York, 2006.
[4] D.S. Bridges and L.S. Va: Apartness and Uniformity. a Constructive Development, in: CiE series .Theory and Applications of Computability", Springer Verlag, Heidelberg, 2011.

Petak, 18.01.2013. u 14h sala 301f, MI SANU
Prof Milan Merkle, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Beogradu
MATEMATICKI CASOPISI U SVETU I KOD NAS: SADASNJOST I BUDUCNOST

Rezime: Bice reci o dobro poznatim manipulacijama impakt faktorom u cilju vrednovanja casopisa i pojedinaca, kao i o manje poznatim merama koje se u inostranstvu primenjuju i promenama koje se predlazu da bi se stvari dovele na normalu - drugaciji nacini vrednovanja casopisa i pojedinaca. Predavac ce navesti poznate primere zloupotreba iz svetske prakse, kao i mnogobrojne primere iz visegodisnjeg iskustva glavnog urednika casopisa Applicable Analysis and Discrete Mathematics. Bice takodje reci o specificnim problemima i teskocama za organizaciju i funkcionisanje casopisa u Srbiji. Evropski naucni centri daju primat OAJ casopisima ("open access journals"); da li je moguce da i u Srbiji na duze staze zivi OAJ casopis vrhunskog kvaliteta?

Casopis Applicable Analysis and Discrete Mathematics ima trenutno najvisu kategoriju od strane Ministarstva (M21).

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.