Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA JANUAR 2015.

 

NAPOMENA: Predavanja ce se odrzavati u Sali 301f na trecem spratu Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

 

Petak, 16.01.2014. u 14:00h, sala 301f, MI SANU
Zajednicki sastanak za Seminarom za logiku
Pierre-Louis Curien, Universite Paris Diderot, Francuska
A LANGUAGE FOR WIRINGS OF VARIOUS TYPES OF OPERADS

In my work with Hugo Herbelin, and then with my student Guillaume Munch, we explored term syntaxes for sequent calculus (a formalism for writing formal proofs proposed by Gentzen in the 1930s). I recently found out that the same style of syntax allows for a neat programming-language style description of the wiring structures underlying operads, cooperads, dioperads, cyclic operads and possibly more types of operad-like structures, that have popped up in topology, geometry, and mathematical physics. The talk will introduce our language and take this occasion to revisit the various definitions of these notions as found in the literature, pointing out why they are equivalent (a task usually considered easy and left to the reader, but whose careful examination is not a luxury).

Petak, 30.01.2015. u 14:00h, Svecana sala SANU
Zajednicki sastanak sa Odeljenjem za mehaniku, Seminarom za racunarstvo i primenjenu matematiku, Seminarom za istoriju i filozofiju matematike i mehanike, Seminarom za verovatnosne logike i Seminarom za logiku
akademik, Prof. dr Stevan Pilipovic, Univerzitet u Novom Sadu
VREDNOVANJE U NAUCI

U 2015. nas ocekuje citav niz vaznih dogadjanja u nauci Srbije: naucna strategija, kraj projektnog ciklusa, konkurs za novi projektni ciklus, zakon o nauci i odgovarajuci pravilnici, izbori u SANU...
Zasnivanje naucne politike i naucnog izbora treba da bude izvedeno na osnovu jasnih principa vrednovanja u nauci.
U okviru predavanja ce biti izlozeni predlozi novog pravilnika o izboru u zvanja i vrednovanju naucnih rezultata, bice analizirani kvantitativni i kvalitativni pokazatelji naucnog vrednovanja i, konkretno, bice dati predlozi vazni za pocetak novog projektnog ciklusa u nauci.

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.