Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU



OPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica

-- PROGRAM ZA JUN 2004 --

Petak, 04. jun 2004. u 14h, sala 2 MI SANU :

Danko Jocic, Matematicki fakultet, Beograd
CAUCHY-SCHWARZ-OVA NORMA NEJEDNAKOST ZA SLABE*-INTEGRALE OPERATOR VREDNOSNIH FUNKCIJA

Rezime je dat u prilozenom .pdf dokumentu.

Petak, 11. jun 2004. u 14h, sala 2 MI SANU:

Dr Miodrag Mihaljevic, Matematicki institut SANU, Beograd
KRIPTOLOGIJA-ALGEBRA-GRAFOVI: NEKI ILUSTRATIVNI PRIMERI

Rezime: Kriptologija, matematicka osnova za zastitu informacija, kao posebne podoblasti, izmedju ostalog, obuhvata i metode za ispitivanje pouzdanosti kriptografskih resenja i metode za upravljanje kriptografskim kljucevima. Ovo predavanje pokazuje vezanost sledecih pravaca: (a) problema ispitivanja kriptografske puzdanosti nekih klasa generatora pseudoslucajnih nizova i problema resavanja sistema nelinearnih algebarskih jednacina nad GF(2) kada broj jednacina prevazilazi broj nepoznatih; (b) grafova i upravljanja kriptografskim kljucevima. U okviru uvoda, predavanje ukljucuje i osnove razmatranih kriptoloskih problema tako da ne zahteva prethodna znanja slusalaca iz oblasti kriptologije, a cilj predavanja je da ukz^Ţe na ekvivalentnost nekih domena na pravcima (a) i (b).

Petak, 18. jun 2004. u 14h, sala 2 MI SANU:

Prof. Patrick Ahern, Department of mathematics, University of Wisconsin, Madisn, USA
REAL ANALYTIC PLANE CURVES WITH CUSP SINGULARITIES

Abstract: A real analytic cusp is a mapping X(t) = a(t)+i×b(t), where a and b are real valued real analytic functions defined in a neighborhood of 0 and vanishing at 0. We study equivalence of such cusps under biholomorphic mappings defined in a neighborhood of 0 in the complex plane and fixing the origin. We find a complete set of formal invariants for such cusps and show that, in most cases, cusps with the same fromal invariants are not holomorphically equivalent, i.e. formal equivalence and holomorphic equivalence are quite diffenet.

Petak, 25. jun 2004. u 14h (MF):


Tate i Atiyah: SEDAM PROBLEMA CLAY-OVOG INSTITUTA

Nastavak projekcije video zapisa.

Ovo obavestenje mozete naci i na Internetu: www.mi.sanu.ac.yu

Ako zelite da se obavestenje o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.