Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA JUN 2012.

 

NAPOMENA: Predavanja ce se odrzavati u Sali 301f na trecem spratu Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

 

Petak, 08.06.2012. u 14h sala 301f, MI SANU
Vladimir Rakočević, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

INVERTIBILNOST RAZLIKE I ZBIRA IDEMPOTENATA I KO-EP ELEMENTI

Rezime. Dobijeni su ekvivalentni uslovi za invertibilnost f - g i f + g gde su f i g idempotenti u prstenu sa jedinicom, i date su primene na ogranicene linearne operatore na Banahovim i Hilbertovim prostorima. Dokazali smo da se u prstenovima, mnogi ranije korisceni uslovi koji se odnose na konacno-dimenzionalnost prostora, nejednakosti za rang matrica, norm topologiju ogranicenih linearnih operatora ili osobine u C*-algebrama, mogu dokazati jednostavnim algebarskim argumentima.

Navedeni rezultati uglavnom su objavljeni u zajednickim radovima sa J. Kolihom. Nedavno objavljeni su rezultati sa J. Benitezom, koji nastavljaju prethodna istrazivanja. U njima su definisani i izucavani ko-EP elementi, kao dualni pojam za poznate EP elemente.

Četvrtak, 28.05.2012. u 13h sala 301f, MI SANU
Maria Chudnovsky, Department of Industrial Engineering and Operations Research Department of Mathematics, Columbia University
COLORING SOME PERFECT GRAPHS

Abstract: A graph G is called perfect if for every induced subgraph H of G, the chromatic number and the clique number of H are equal. After the recent proof of the Strong Perfect Graph Theorem, and the discovery of a polynomial-time recognition algorithm, the central remaining open question about perfect graphs is finding a combinatorial polynomial-time coloring algorithm. (There is a polynomial-time algorithm known, using the ellipsoid method). Recently, we were able to find such an algorithm for a certain class of perfect graphs, that includes all perfect graphs admitting no balanced skew-partition. The algorithm is based on finding special "extremal" decompositions in such graphs; we also use the idea of "trigraphs". This is joint work with Nicolas Trotignon, Theophile Trunck and Kristina Vuškovic.

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.