Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU
MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

                      


PROGRAM ZA JUN 2017.


PETAK, 02.06.2017. u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Slavko Moconja, Matematicki fakultet, Beograd
PREBROJIVI MODELI TEORIJA LINEARNIH UREDJENJA
Cuvena Votova hipoteza, jedan od najstarijih otvorenih problema teorije modela, tvrdi da je broj prebrojivih modela teorije prvog reda (na prebrojivom jeziku) najvise prebrojiv ili jednak kontinuumu. Iako je poznato da je hipoteza tacna u nekim specijalnim slucajevima, opsti pristup njenom resavanju, ako postoji, nije poznat. Medju poznatim primerima teorija za koje vazhi Votova hipoteza spadaju teorije nekih linearnih uredjenja, na primer teorije linernih uredjenja sa unarnim predikatima i o-minimalne teorije. Ovo predavanje bice posveceno jednom pristupu za klasifikaciju modela teorija linernih uredjenja, koji vodi do dokaza Votove hipoteze za neke sire klase teorija.

PETAK, 09.06.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Nenad Mladenovic, Matematicki institut SANU
MANJE MOZE DATI VISE U HEURISTICKOJ OPTIMIZACIJI
Heuristicki pristup resavanja zadataka optimizacije, nazvan "Manje je vise" nedavno je predlozen u radu Mladenovica, Todosijevica i Urosevica (Inf. Sciences 2016). Ideja je u nalazenju minimalnog broja pravila pretrage u nalazenju resenja nekog optimizacionog zadatka, tako da u isto vreme njihov kvalitet bude bolji od trenutno najboljeg u literaturi. Drugim recima, cilj je predloziti sto jednostavniju heuristiku koja istovremeno daje resenja boljeg kvaliteta i brze od tekuce najbolje metode, za problem koji se resava. Ja cu navesti nekoliko primera primene heuristicke metode "Manje je vise" i uporediti rezultate sa odgovarajucim iz literature.
Ovo je zajednicki rad sa J. Brimbergom, D. Urosevicem i R. Todosijevicem.

PETAK, 23.06.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Antonio Aviles Lopez, Faculty of Mathematics, Murcia, Spain
SET THEORY AND ANALYSIS
We will review some connections between set theory and analysis, including classical results and modern research.

Odeljenje za matematiku je opsti matematicki seminar namenjen sirokoj publici. Predavanja su prilagodjena matematicarima i onima koji zele da to postanu.


Zoran Petric, Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU