Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA JUN 2010.

 

 

PETAK, 04. juni 2010. u 14 sati:


Mirjana Isakovic-Ilic, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
TABLOI I SEKVENTI

Supstrukturne logike su sve one logike cija se sekventna formulacija moze dobiti iz Gencenovog sistema LK, eliminacijom i/ili restrikcijom pojedinih strukturnih pravila. Automatizacija postupka za utvrdjivanje dokazivosti zadate formule, u nekoj od odlucivih supstrukturnih logika, veoma je zanimljiv, cesto tezak zadatak. Jedna od metoda, koja se koristi u formulaciji dokazivaca teorema je metoda tabloa.

Petak, 18.06.2010. u 14h, sala 2, MI SANU, BGD

Benjamin Matschke, Technische Universitat - Berlin
OPTIMAL BOUNDS ON THE COLORED TVERBERG PROBLEM AND A TRANSVERSAL TVERBERG-VRECICA TYPE GENERALIZATION

Abstract: This is joint work with Pavle V. Blagojevic and Gunter M. Ziegler. We present an optimal colorful Tverberg-Vrecica type transversal theorem about transversals meeting convex hulls of rainbow partitions of several colored set in Euklidean space. This is a "unifying" theorem. It implies among others a new tight colored Tverberg theorem for primes, which in turn implies the Barany-Larman conjecture (1992) for primes plus one, as well as variations of the famous ham sandwich theorem. On the surface these seem to have not much in common. Along the proof we obtain two results of independent interest: We present calculate the cohomological index for some joins of chessboard complexes, and establish a new Borsuk-Ulam type theorem for (Z_p)^m-equivariant bundles that generalizes results of Volovikov (1996) and Zivaljevic (1999).

Petak, 25.06.2010. u 14h, sala 2, SANU, BGD

Novi projektni ciklus
SASTANAK ODELJENJA ZA MATEMATIKU POSVECEN NOVOM PROJEKTNOM CIKLUSU


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.