Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA MAJ 2010.

 

 Petak, 21.05.2010. u 14h, sala 2, MI SANU, BGD

Richard A. Brualdi, University of Wisconsin - Madison
MY EXPERIENCE AS A JOURNAL EDITOR-IN-CHIEF

Abstract: I have been one of the editors-in-chief of Linear Algebra and its Applications (LAA) since 1979, and one of the editors-in-chief of the Electronic Journal of Combinatorics (E-JC) since 2001. LAA now has three editors-in-chief; E-JC now has ten editors-in-chief. LAA is published by a commercial publisher (Elsevier); E-JC is freely available on the web and is completely under the control of its editors-in-chief. I will give a short presentation about some of my experiences, to be followed by questions of interest to the audience and discussion.

Petak, 28.05.2010. u 14h, sala 2, SANU, BGD

Marko Nedeljkov, Departman za matematiku i informatiku, Univerzitet u Novom Sadu
NEKLASICNI PREKOMPRESIBILNI UDARNI TALASI I ENTROPIJSKE NEJEDNAKOSTI

Apstrakt: Sistemi zakona odrzanja osim resenja sastavljenih od standardnih elementarnih talasa mogu da imaju i ona resenja koja sadrze delta funkciju (delta-singularni udarni talasi). Pronalazenje resenja takvih problema u velikoj meri zavisi od konkretnih funkcija protoka i gustine. Ne moze se ocekivati da dodatni entropijski zakon bude istog oblika, pa se javljaju problemi oko provere entropijskih uslova. Za resenja problema se koriste tzv. talasi u senci. To su aproksimacije koje se sastoje od deo po deo udarnih talasa velike snage, koje omogucavaju primenu standardnog Rankin-Igono-ovog racuna. Dobija se da je prekompresibilnost ekvivalentna entropijskoj nejednakosti kod koje je funkcije entropije semi-konveksna.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.