Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA MAJ 2013.

 

NAPOMENA: Predavanja ce se odrzavati u Sali 301f na trecem spratu Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

 

Petak, 10.05.2013. u 14 casova, Sala 301F, MI SANU
Akademik Aleksandar Ivic, Rudarsko-geoloski fakultet, Beograd
FUNKCIJA BROJA DELITELJA I PROBLEM DELITELJA; POVODOM 100-GODISNJICE RODJENJA P. ERD\H OS-a

Ovo predavanje je posveceno funkciji broja delitelja $d(n) = \sum_{\delta|n}1$ i problemu delitelja, tj. proucavanju funkcije
$$ \Delta(x) = \sum_{n\le x}d(n) - x(\log x + 2\gamma - 1), $$
gde je $\gamma = -\Gamma'(1) = 0.5772157\ldots$ Ojlerova konstanta. Tema je podesna, jer je vezana za delo P. Erd\H os-a, jednog od najvecih matematicara XX-og veka, rodjenog 16.03.1913. Daje se istorijski pregled problema, kao i nekih najnovijih rezultata.

Petak, 17.05.2013. u 17h NAMA, Knez-Mihailova 5
!!! OBRATITE PAZNJU NA MESTO I VREME !!!
Prof Dr Sinisa Crvenkovic

RAZVIJANJE MATEMATICKIH SPOSOBNOSTI

Bice reci o osnovnim i kreativnim matematicvkim sposobnostima. Vecina ljudi poseduje matematicke sposobnosti. Osnovne matematicke sposobnosti razvijamo tokom skolovanja. Kreativne matematicke sposobnosti razvijamo celog zivota. Ilustrovacemo, kroz primere, situacije u kojima do izrazaja dolaze razne vrste matematickih sposobnosti.

Petak, 24.05.2013. u 16:30h, sala 301f, MI SANU, BGD
(OBRATITE PAZNJU NA VREME)
Branislav Prvulovic, Matematicki fakultet, Beograd
UVOD U GREBNEROVE BAZE

Zadatak utvrdjivanja da li dati polinom pripada datom idealu u polinomijalnoj algebri cesto je veoma zahtevan. Jedan od pristupa njegovom resavanju je teorija Grebnerovih baza. Bice uvedeni osnovni pojmovi ove teorije uz kratak osvrt na njenu primenu u kohomologiji.

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.