Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU

Sastanci Odeljenja za Matematiku odrzavaju se u Matematickom Institutu SANU, Kneza Mihaila 35, Beograd, u sali II na prvom spratu.

Sastanci se odrzavaju petkom u 11 casova (zbog izmenjenog termina).

ODELJENJE ZA MATEMATIKU je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu. Predavanja su namenjena sirokom krugu matematicara - i onima koji ne rade u toj oblasti. POSEBNO SU DOBRODOSLI POSTDIPLOMCI I STUDENTI STARIJIH GODINA.

-- PROGRAM ZA April 2002 --

Petak, 5 april 2002. u 11h:

Aleksandar Krapez (Matematicki institut):
Uopstene linearne funkcionalne jednacine na skoro--kvazigrupama: slucaj razdvojenih promenljivih
Data je definicija skoro--kvazigrupa u terminima njihovih translacija i dokazano nekoliko teorema reprezentacije za njih. Prema jednoj od njih, svaka skoro--kvazigrupa je izotopna ili lupi ili lupi sa spolja dodatom nulom, dakle u sustini svodi se na pojam lupe. Jednacina definisanog tipa resava se nalazenjem resenja iste jednacine na specijalnoj algebri $(\{0,1\};\wedge,\vee,I,Z,0)$, gde je $I(x) = x$ i $Z(x) = 0$\/. Opsta resenja na dvoclanoj algebri su homotopne slike (homomorfne slike izotopa) trazenih opstih resenja date jednacine, a koja se izrazavaju preko proizvoljnih permutacija, konstantnih preslikavanja i lupa.

Petak, 12. april 2002.

Sednica Odeljenja nece biti odrzana, posto se u isto vreme odrzava Minisimpozijum Wavelets and Integral Transfoms, Novi Sad, 10-12. aprila.

Petak, 19. april 2002. u 11h:

Darko Milinkovic (Matematicki fakultet, Beograd):
Holomorfna preslikavanja u topologiji i Hamiltonovoj mehanici.

Fazni prostor klasicnog mehanickog sistema je simplekticka mnogostrukost. Svaka glatka mnogostrukost ima prirodno pridruzenu simplekticku mnogostrukost - njeno kotangentno raslojenje. To omogucava simplekticki pogled na topologiju i geometriju proizvoljne mnogostrukosti. Na predavanju ce biti reci o simplektickoj pozadini Teorije Morsa, Rimanove geometrije, problema periodicnih orbita Hamiltonovog sistema.

OBAVESTENJA

Ovo obavestenje mozete naci i na Internetu: www.mi.sanu.ac.yu

Ako zelite da se obavestenje o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.